In gesprek met de burgemeester

Gezond en veilig het nieuwe jaar in

  Column

Het jaar loopt zo langzamerhand ten einde en de feestdagen staan voor de deur. Burgemeester Bruls kijkt terug en blikt alvast vooruit.

Was 2017 een goed jaar voor Nijmegen?
Het antwoord op deze vraag is voor iedereen anders natuurlijk. In het algemeen valt een gestage groei van woningbouw, inwonertal en gelukkig ook weer economisch herstel te zien. Onderzoek en onderwijs zijn sterk in onze stad. Er is veel sociaal initiatief, veel vrijwilligers steken de handen uit de mouwen. Er is een grote diversiteit aan denkkracht. Dat biedt een basis voor optimisme. De opgave is om zoveel mogelijk Nijmegenaren mee te laten delen.
 

Wat verwacht u van de jaarwisseling?
De overgang naar een nieuw jaar gaat altijd met veel feestelijkheden en kabaal gepaard. Dat zal nu niet anders zijn. Ik wens iedereen voorzichtigheid toe bij het gebruik van vuurwerk en ik spreek zoals ik ieder jaar doe de wens uit dat de Nijmegenaren respecteren dat de hulpdiensten er voor hen zijn. Vele honderden mensen, of het nu politie, brandweer of medewerkers in ziekenhuizen zijn, zorgen ervoor dat anderen kunnen feesten. Daar moeten wij waardering voor hebben en ik ga ervan uit dat iedereen dat ook heeft. Verder zijn er natuurlijk de nodige voorbereidingen getroffen, want de jaarwisseling blijft toch een bijzondere nacht als het om openbare orde en veiligheid gaat.
 

En wat kunnen de Nijmegenaren in 2018 verwachten?
Zoals het Nijmegen betaamt, wederom een jaar dat bol staat van de ontwikkelingen en bijzondere gebeurtenissen. Ik noem hier bijvoorbeeld de viering van 500 jaar Mariken van Nimwegen. Zij is de beroemdste Nijmegenaar die nooit bestaan heeft zeg ik altijd maar. En natuurlijk zijn we in 2018 de Europese Groene hoofdstad, Green Capital of Europe. Dat zal veel Europeanen naar onze stad brengen, en de Nijmegenaren zullen zelf ook betrokken worden bij allerlei activiteiten. Doel is het duurzame beleid van Nijmegen, dat beloond is met deze titel, breed onder de aandacht te brengen en tegelijkertijd te dienen als voorbeeld voor andere Europese steden.

Wat wenst u de Nijmegenaren toe in het nieuwe jaar?
Ik wens iedereen voor de komende weken vredige en veilige feestdagen en daarna natuurlijk een gezond en gelukkig 2018. Ik hoop het volgend jaar weer veel Nijmegenaren te mogen ontmoeten!