Krulletjes

Allemaol theater

  Column

De eindejaarsvoorstelling zit er op. Het jaar kon afgesloten worden met een heerlijk succes. Stralende spelers, sprankelende musici en een geweldig publiek. 2018, het Marikenjaar, kan beginnen. Na een uitvoering praatten we graag met het publiek, zeker na zo'n feestavond.

Van een afstandje had een onbekende man al een tijdje gericht naar mij staan kijken. Toen ik naar de bar liep, sprak hij me aan. "Ken je mien nog?" Er kwamen geen herinneringen boven. "Is oek al seker dertig juir geleje," hielp hij te vergeefs. "Jij woonde toen toch oek ien Lent?" Het was geen vraag maar een feit. "Toen he'k nog meegedaon met da stuk ien het Wijnfurt ofer de oorlog. Wit je wel." Het theaterstuk over de oorlog was mij uiteraard bekend, maar zijn gezicht bleef een raadsel. Zelfs het noemen van zijn naam bleek geen hulp. Hij had toen in het koor gezongen. "Gift niks heur, soen ster was ik nie." Enthousiast prees hij de voorstelling, maar zijn waarderende woorden voelden als een opmaat naar iets anders.

"Ik sing nog stits." Hij fluisterde het bijna. Ik boog naar hem toe om hem te verstaan. "Schuuns achter mien steet een donkerblonde mooie meid." Ik zag over zijn schouder de beschreven vrouw staan praten. "Nie opfallend kieke!" Maar ze zag mij en lachte terug. "Is se d'r nog?" Daar hoefde hij zich geen zorg over te maken. "Die dee toen oek mee. Wit je da nog?" Ik keek voor de tweede keer; de herkenning bleef maar over haar meespelen wist ik niets zeker. "Nou wil ik graog ketak me huir maoke. Hè jij een idee hoe da ken lukke?" vroeg hij benauwd. "Gewoon heengaan en en gaan praten. Over toen."

Hij probeerde schuchter te kijken. Een groot acteur was hij niet. "Bied haar iets aan", was mijn advies. Opeens keek hij pijnlijk en haalde een lege portemonnee uit zijn zak. Ik gaf hem een paar consumptiemuntjes, die ik toch niet zou gebruiken. Hij nam ze verlegen aan. Even later zag ik hem uitbundig lachend bij haar staan. Hij stak joviaal zijn duim op. Meteen herkende ik zijn theatertalenten weer.

Lees ook

Meer berichten