Krulletjes

Oprume

  Column

"Kom je hellepe?" Een grote man met een weelderige grijze haardos wilde zijn voorraad glasafval gaan dumpen. "Mag 't soms nie op dese tied?" Hij voldeed keurig aan de voorwaarden. "Toch sie ik, da je wa kwiet wil", lachte hij, "Kom muir op." Hij zette een volle doos op de grond.
Ik complimenteerde hem. "Kleur bij kleur. Bin ik gewend." Met een zorgelijke blik vervolgde hij: "Wat d'r met mien gesurteer wurt gedaon, duir bin ik nie gerust ofer. Glas sal wel ferwerkt wurde, muir ofer ander opgehaold grei …."

Hij kende sterke verhalen over de groenafval. "Of se da schije, duir he'k mien fraoge bij. Ken ik gloeiend kwaod ofer wurde. Muir da's nie goed." Hij legde een stevige hand op zijn borst. "Mien hert. Wuirschuwing gehad. Kalm aon duun, see de dokter. Hij wel! Muir da ken ik nie." Dat straalde hij uit van haren tot handen. "En nou Enniesee…."

We begrepen elkaar zonder woorden. Hij beurde de doos op en klemde die met zijn buik tegen de glasbak. "Wacht even", zei ik voorzichtig. "Ken jij de glastherapie?" Daar had hij nog nooit van gehoord. "Het is een beproefde therapie tegen stress. "Geintje seker?", lachte hij. "Nee, die is nog gratis bovendien." Bij 'gratis' groeide interesse in zijn ogen. Je moet bij ieder voorwerp dat je in de container gooit, je een frustratie in je hoofd nemen. Die stop je denkbeeldig of op een briefje in zo'n lege fles. En dan met kracht opruimen. Even later spatte een augurkenpot met nijd in de glasbak uiteen. Velen volgden steeds luidruchtiger.

"De letste is feur jou!", bleef hij standvastig. Ik herinnerde me opeens, dat tijdens ons zondagsontbijt een vrouw altijd haar hond laat poepen precies voor ons huis aan de overkant van de straat. De drollen ruimt ze nooit op.
"Jij wil huir natureluk nie aongefe, muir die frustraosie ken je hier nou geliek kwiet." Hij gaf mij de lege pot. "Masseluir, 'n briefke hoeft d'r nie ien", schaterde hij. "Duir leit 'n flink exempluir nefe de boom. Wip da d'r ien." Hij maakt plaats. "Met da mins d'r bij. Smaokeluk ete."

Meer berichten