Krulletjes

Betrapt?

  Column
Foto:

Een gewone dag, heerlijk weer en alle tijd om op een terrasje in de schaduw te genieten van blije mensen. De dagelijkse drukte wegdenken en open staan voor de mooie kleine dingen in ons leven.


Onderweg naar dat terrasje passeerde ik twee vrouwen. Hun expressieve communicatie trok mijn aandacht. Toen ik ook nog opving: "Da kon je ferwachte fan die fuile etter!" moest het terrasje even wachten. "Kerels, Annie, proat me d'r nie fan!" Annie knikte instemmend met passend wegwerpgebaar. De andere vrouw met venijnige grijze ogen was nog niet klaar. "Ik heb 't jou toch feurspeld. Begin d'r nie aon. Muir jij wist 't wir beter, toch." Annie stapte achteruit en beweerde met stelligheid: "Frans was froeger nie so. Jij hebt 'm so gemaokt, Cur!" Die haalde de schouders op en zwierde nonchalant haar hand door de opvallend blonde haren.
Een tikje uit de hoogte vervolgde ze: "Dat ie jou nie mir sag staon, Annie, duir mo je mien de schuld nie fan gefe. Ik kwam 'm letst toefallig tege hier ien de stad. Hebbe we wa gedronke. En sitte praote saome…"
Annie leek gestoken door een wesp. "Sitte roddele seker!" Cor lachte voorzichtig. "Het ie mien wel feul ferteld ofer jullie." Ze nam even pauze.
Annie wilde meten reageren, maar Cor legde een hand op haar dreigende arm. "Wach effe met kwaod wurde, An," kalmeerde ze vriendelijk. "Ik heurde precies 't eigeste, as toen die Frans bij mien ientrok ofer sien relaosie duirfeur."

Opkomende vijandschap verdampte in de tropische dag. Annie begreep het: "Oferlopers maoke de ouwe geliefdes altied swert." Cor sloeg een arm om Annie heen en zei overdreven luid door de winkelstraat: "Leer mien de kerels kenne, An!" Ze keek daarbij mijn richting uit. Die mededeling was duidelijk voor mij bedoeld. Kennelijk was het haar opgevallen, dat ik het luidruchtige duo erg langzaam passeerde om hun gesprek op te vangen. "Die lope nie ins deur. Ik doch da wij frouwe allenig…."
Annie keek mij ook aan. Ik volstond met vriendelijk "nee" te schudden. "Komme wij eindeluk ien de krant, Cur, feur we de piep uut gaon." ©Leo van Stijn

Meer berichten