Logo brugnijmegen.nl


In gesprek met de burgemeester

We worden steeds ouder

  Column

De afgelopen week bezocht burgemeester Bruls maar liefst drie keer een 100-jarige Nijmegenaar. De burgemeester ziet het aantal mensen dat deze leeftijd bereikt, groeien.

Waarom bezoekt u eigenlijk mensen die 100 jaar worden?
Dat is een oude traditie, die al ver voor mijn tijd begonnen is. De leeftijd van 100 was tot nog niet zo lang geleden zo iets speciaals, dat het gepast was dat de burgemeester daar aandacht aan besteedde. Een mooie traditie die ik graag in ere houd. Vorig jaar bezocht ik al 8 100-jarigen en dit jaar staan er, als alles goed gaat, weer 12 gepland. Dat zijn er meer dan een aantal jaren geleden. De groeiende groep 100-jarigen is symbool voor de trend dat de gemiddelde leeftijd almaar stijgt.

Heeft dit nog gevolgen?
Ja, natuurlijk. En dan bedoel ik niet de bezoeken die ik afleg natuurlijk. Dat doe ik sowieso graag. Je ziet dat we met zijn allen, niet alleen in Nijmegen, maar in geheel Nederland, steeds ouder worden. De gezondheidszorg is tot steeds meer in staat, waardoor de gemiddelde leeftijd stijgt. We werken ook al langer, dat is daar bijvoorbeeld een direct gevolg van. De aloude AOW-leeftijd van 65 is inmiddels opgetrokken naar 67. Dat heeft ook met de vergrijzing te maken. En ook voor ons als gemeentebestuur heeft deze stijging van de gemiddelde leeftijd natuurlijk grote gevolgen. Wij moeten de ontwikkeling van onze bevolking scherp in de gaten houden. In welke wijken stijgt de gemiddelde leeftijd het sterkst? Welke voorzieningen hebben we daar en elders? Zijn dit er voldoende? Sluit het aan op de veranderende behoefte? Een complex, maar belangrijk vraagstuk dat ons allemaal raakt. We hebben tenslotte als gemeentebestuur de taak ervoor te zorgen dat we een zo goed en evenwichtig mogelijk beleid voeren, met voorzieningen voor iedereen. Je ziet de vragen die daarbij naar voren komen nu verschuiven, dus daar praten we eigenlijk doorlopend over.

Vindt u dat lastig?
Helemaal niet. Het feit dat we steeds ouder worden is positief, maar het stelt ons allen wel voor nieuwe uitdagingen. Wanneer ik 100-jarige stadgenoten bezoek, ben ik vaak onder de indruk van hun levenslust, maar ook van hun ervaring. Het is ook goed dat ouderen hun ervaring en kennis overbrengen op jongeren.

Reageer als eerste
Meer berichten