<p>SP Nijmegen wil dat bewoners zelf beslissen over wel of niet betaald parkeren.</p>

SP Nijmegen wil dat bewoners zelf beslissen over wel of niet betaald parkeren.

(Foto:)

SP Nijmegen tegen gedwongen betaald parkeren

  Nieuwsflits

De Nijmeegse SP roept bewoners van Nijmegen-West op om de gemeenteraadsleden duidelijk te maken hoe zij denken over betaald parkeren. De gemeenteraad houdt woensdag 4 november een vergadering over het parkeerbeleid waar inwoners kunnen inspreken. Zij kunnen zich daarvoor aanmelden via griffie@nijmegen.nl.

“Het protest ‘Betaald parkeren? Wij blijven de baas in eigen buurt!’ heeft al tot aanpassing van de plannen geleid: in een deel van Nijmegen-West is betaald parkeren voorlopig van de baan. We feliciteren bewoners met de behaald winst maar willen dat de meerderheid van de buurtbewoners bepaalt of er wel of geen betaald parkeren wordt ingevoerd, zoals nu ook al het geval is”, aldus SP Nijmegen.

“Er is een serieuze kans dat de gemeenteraad de huidige parkeerplannen gaat afwijzen en dat een meerderheid het voorstel van de SP gaat steunen om de zeggenschap van bewoners te behouden.”

De aangepaste parkeerplannen van het college komen volgens SP Nijmegen samengevat op het volgende neer:

• Buurtbewoners zijn niet langer baas in eigen buurt. De democratische zeggenschap wordt om zeep geholpen. Tot nu toe beslist een meerderheid van de buurt over wel of niet invoeren van betaald parkeren. In de nieuwe plannen hoeft nog maar 10 procent van de buurtbewoners parkeeroverlast te ervaren. Als gemiddeld meer dan 4 van de 5 de parkeerplaatsen bezet zijn, krijgt een buurt automatisch betaald parkeren.

• Bij nieuwbouwplannen rond het spoor en Dijkkwartier worden te weinig parkeerplaatsen gerealiseerd waardoor parkeeroverlast ontstaat voor omwonenden. In deze gebieden wordt nu betaald parkeren opgelegd zonder instemming van bewoners.

Op woensdag 4 november krijgen bewoners de kans om bij de gemeenteraad in te spreken. En op woensdag 11 november bespreekt de gemeenteraad voor het eerst de aangepaste parkeerplannen van het college. “Bewoners kunnen tot die tijd een meerderheid van de raadsleden overtuigen: Betaald parkeren? Wij blijven baas in eigen buurt! Verder moet duidelijk worden dat er bij nieuwbouwprojecten voldoende parkeergelegenheid moet komen zodat de omgeving niet met parkeerproblemen wordt opgezadeld.”

De SP roept alle bewoners in West op om de gemeenteraad te overtuigen dat deze parkeerplannen van tafel moeten. “Dat kan door per e-mail een persoonlijke boodschap te sturen naar alle gemeenteraadsleden via gemeenteraad@nijmegen.nl.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden