<p>Impressie van het vernieuwde Wijchense centrum.</p>

Impressie van het vernieuwde Wijchense centrum.

(Foto: Ter Steege)

Plan Tussen Kasteel en Wijchens Meer kost gemeente 2,8 miljoen

  Nieuwsflits

Wijchen - De gemeenteraad van Wijchen heeft donderdag 29 oktober de grondexploitatie voor de gebiedsontwikkeling Tussen Kasteel en Wijchens Meer vastgesteld. De eindwaarde van die grondexploitatie komt op 2,8 miljoen euro negatief. "Daarmee past de ontwikkeling ruim binnen de financiële kaders die de raad in augustus 2018 meegaf", aldus B&W.

Wijchen - De gemeenteraad van Wijchen heeft donderdag 29 oktober de grondexploitatie voor de gebiedsontwikkeling Tussen Kasteel en Wijchens Meer vastgesteld. De eindwaarde van die grondexploitatie komt op 2,8 miljoen euro negatief. "Daarmee past de ontwikkeling ruim binnen de financiële kaders die de raad in augustus 2018 meegaf", aldus B&W.

De grondexploitatie is de optelsom van alle geraamde kosten en opbrengsten van de gebiedsontwikkeling. De opbrengsten komen voort uit de verkoop van grond. Ontwikkelaar Team Ter Steege realiseert hierop de komende jaren haar plannen. Denk aan locaties als het voormalige gemeentekantoor, een deel van het Europaplein en het voormalige Bolsterterrein. Ter Steege zorgt ook voor de bouw van een ondergrondse parkeergarage.

Naast opbrengsten uit grondverkoop zijn er ook kosten voor de gemeente. Deze kosten zitten in de voorbereidingen van het project, zoals archeologisch onderzoek en plankosten. Maar ook het vernieuwen van de openbare ruimte. "Per saldo krijgt de gemeente Wijchen een geheel nieuw ingericht gebied met een fraaie openbare ruimte tussen het Kasteel en het Wijchens Meer. Er worden onder andere ongeveer 160 energie neutrale woningen, een hotel, grand café en een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd. Zo blijft het centrum van Wijchen ook voor de toekomst goed bereikbaar."

Volgende mijlpaal

De afgelopen maanden maakten de gemeente Wijchen en Team Ter Steege nadere afspraken over onder andere de samenwerking met de omgeving, de planning en fasering, de uitwerkingsplannen en de omgevingsvergunning. Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. Binnenkort zetten beide partijen daar hun handtekening onder.

Voor meer informatie over het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer kunt u terecht op www.wijchen.nl/tkwm en op www.facebook.com/tussenkasteelenwijchensmeer

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden