<p>Wethouder Harriët Tiemens bij de vlaggenpaal waar de groene vlag nog moet worden gehesen.</p>

Wethouder Harriët Tiemens bij de vlaggenpaal waar de groene vlag nog moet worden gehesen.

(Foto: David van Haren )

Groene Vlag voor basisschool Meander

  Nieuwsflits

NIJMEGEN - Wethouder Harriët Tiemens heeft maandag 28 juni de Groene Vlag uitgereikt aan vrijeschool Meander. Deze school heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot zogeheten Eco-School en de Groene Vlag is daarvoor de hoogste onderscheiding. 

Eco-Schools is hét internationale keurmerk voor duurzame scholen, waarmee een school aangeeft duurzame thematieken zoals water, energieverbruik of omgevingsbewustzijn, structureel in te passen in het doen en denken van de school. 

“Leerlingen in het Eco-Team hebben zich afgelopen jaren ingezet voor duurzaamheid op basisschool Meander. Vol trots laten de leerlingen dan ook hun verdiensten zien aan wethouder Tiemens. Van een Eco-lied en kleuterdansjes tot de nieuwe prullenbakken en een rondleiding over hun schoolplein. Het schoolplein van Meander wordt gezien als een voorbeeld voor vele andere scholen. Je treft hier een geweldig groen plein aan, met ruimte voor water, modder, spel en ontdekken en waar ook buitenlessen worden gegeven. Betrokkenheid vanuit ouders voor het onderhoud van het plein is ontzettend groot. Tevens helpen de ouders op dit moment mee met de aanleg van een bloemen en vruchtentuin op het plein”, aldus Meander.

Gescheiden prullenbakken

Ook zijn de leerlingen in actie gekomen voor het thema afval. “Naast dat er gescheiden prullenbakken zijn aangeschaft, hebben leerlingen zelf een onderzoek gedaan naar het papierverbruik binnen de school en een plan opgesteld om dit te verminderen. Ook prikken de leerlingen regelmatig afval in de buurt, om op die manier zorg te dragen voor een betere en schonere leefomgeving.”

Groene Leerlijn

Naast deze zichtbare verduurzaming rond en in het schoolgebouw, hebben leerkrachten ook het curriculum onder de loep genomen. “Beleving van de natuur staat op Meander centraal, dit uit zich in een Groene Leerlijn. Elk jaar heeft een ander thema, passend bij de levensfase van het kind. De kleuters beleven de seizoenen buiten met bosdagen en binnen met de seizoentafel. Bij de middenbouw staan thema’s als het herkennen van planten en dieren centraal, de kinderen bezoeken en beleven ambachten van de boer, de molenaar en de imker. In de bovenbouw koppelt de leerkracht de kennis van steen, plant, dier en mens steeds meer aan geschiedenis en wereldoriëntatie.

De school is nog niet klaar met Eco-Schools. “Wij blijven ons de komende tijd inzetten voor verduurzaming en verbetering van hun schoolomgeving en curriculum. Zo zal de school onder andere aan de slag gaan met de verbetering van het binnenklimaat, en willen we in samenspraak met gemeente, buurt en ouders aan de slag met verbeteringen op het gebied van verkeersoverlast en veiligheid.”

Eco-schools & De Bastei

De Bastei begeleidt Nijmeegse scholen in het proces naar het Eco-Schools keurmerk. Binnen het traject van Eco-Schools, zet een school zich 2 tot 3 jaar in voor een aantal thema’s. Hierbij gaat het niet alleen om zichtbare veranderingen in of rondom het schoolgebouw, maar ook over hoe je met elkaar omgaat en wat docenten hun leerlingen mee willen geven. In Nijmegen hebben naast de Meander, ook basisscholen Prins Maurits en de Sterredans afgelopen jaar een Groene Vlag mogen ontvangen. Vanuit het voortgezet onderwijs nemen het SSGN en het NSG deel, die respectievelijk in juni het bronzen en zilveren certificaat hebben behaald. Zij hebben nog een aantal stappen te zetten tot de Groene Vlag.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden

Nieuwsoverzicht

Meer berichten