Impressie van gebied de Kraanvogel.
Impressie van gebied de Kraanvogel. (Foto: gemeente Wijchen)

Kraanvogel verandert in levendig woongebied

  Nieuwsflits

Wijchen - Het oude industriegebied Kraanvogel, gelegen direct naast station Wijchen, verandert de komende jaren fors in aanzien. De meeste van de huidige, deels leegstaande, panden verdwijnen en maken plaats voor nieuwe woningen en appartementen. Het gebied moet levendig en eigentijds worden. Dat staat in het ‘visie- en ambitiedocument Kraanvogel’ dat deze week is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Het gebied tussen het spoor en de Kruisbergseweg vormt een aantrekkelijke locatie om te wonen. De loopafstand tot het centrum bedraagt zo’n 850 meter en het station en de doorgaande fietsroutes liggen bijna voor de deur. Dit maakt Kraanvogel bij uitstek geschikt voor bewoners die minder afhankelijk willen zijn van een auto. Ook geeft de locatie kleur aan het visitekaartje van Wijchen voor de dagelijks passerende treinreizigers.

Toekomstbeeld

Volgens de toekomstvisie wordt Kraanvogel een aantrekkelijke, levendige buurt pal naast het centrum van Wijchen. Er is een diversiteit aan woningtypen, waaronder voldoende betaalbare woningen. Er leven jongeren, starters en kenniswerkers in compacte studio’s en rijwoningen. Senioren wonen in levensloopbestendige appartementen en voor gezinnen zijn er grotere stadswoningen. De straten zijn klimaatbestendig en groen. Enkele bedrijven zijn (op-)nieuw gevestigd op de begane grond, in de plint van de gebouwen.

Woningbouwopgave

"De druk op de regionale woningmarkt is groot. Er is behoefte aan een fors aantal nieuwe woningen in Wijchen. Het gebied Kraanvogel kan een bijdrage leveren aan deze woonopgave. Daarom is de locatie onlangs ook opgenomen in de Woondeal tussen Regio Arnhem-Nijmegen, provincie Gelderland en het rijk", aldus het college.

Gezamenlijke aanpak

Wethouder Geert Gerrits van Wonen en Ruimtelijke Ordening: “De uitdaging is om als eigenaren, gebruikers en gemeente samen het gebied te transformeren. Dat is best een ingewikkelde puzzel. We zoeken ook steun bij bijvoorbeeld de provincie. Voorop staat dat we elkaars belangen moeten kennen en respecteren. Alleen dan kunnen we tot concrete resultaten komen. De eerste contacten met eigenaren en gebruikers laten zien dat men bereid is om mee te denken over oplossingen. Dat lijkt me een mooie basis om, stap voor stap, Kraanvogel te laten groeien naar een nieuw, levendig en eigentijds woongebied.”

https://www.wijchen.nl/gebiedsvisie-kraanvogel

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden