Heel Nederland gaat stoppen met het gebruik van aardgas voor het koken en de verwarming van huizen en tapwater. Ook Nijmegen.
Heel Nederland gaat stoppen met het gebruik van aardgas voor het koken en de verwarming van huizen en tapwater. Ook Nijmegen. (Foto: Shutterstock)

Presentatie eerste Nijmeegse wijkwarmteplan

  Nieuwsflits

Nijmegen - Hoe kunnen huizen in Hengstdal worden verwarmd als we straks stoppen met het gebruik van aardgas? Wat weten we al en wat moet nog onderzocht worden? En wat moet er in de wijk gebeuren om over te kunnen stappen? Deze vragen staan centraal in het vastgestelde Wijkwarmteplan Hengstdal.

Het plan is in gesprek met wijkbewoners, ondernemers, bewonersgroep Duurzaam Hengstdal, netbeheerder Liander en woningcorporatie Woonwaarts gemaakt. In de komende weken wordt het opnieuw met de wijk besproken. Hengstdal is de eerste wijk in Nijmegen met een wijkwarmteplan.

Heel Nederland gaat stoppen met het gebruik van aardgas voor het koken en de verwarming van huizen en tapwater. Het plan is dat de eerste Nijmeegse wijken in 2035 aardgasvrij zijn en de hele stad in 2045. Dat gaat wijk voor wijk. En het begint in elke wijk met een wijkwarmteplan. In de startwijken Hengstdal, Bottendaal en Zwanenveld wordt hier al aan gewerkt.

Eerste versie

Voor Hengstdal is nu een eerste versie van het wijkwarmteplan nu klaar. Hierin staat welke stappen in de wijk gezet kunnen worden op weg naar een toekomst zonder aardgas. Welke alternatieven voor aardgas zijn er mogelijk in Hengstdal? Wat houden deze in? Welke beslissingen moeten wanneer worden genomen? En wat kan men op de korte termijn al doen? In het plan staat nog niet wat het beste alternatief is voor aardgas. En ook niet wanneer de levering van aardgas stopt, omdat dat dat nu nog niet eenduidig te zeggen is.

"Het plan beschrijft wel wat vooruitlopend daarop al wel gedaan kan worden. Want welk alternatief het ook wordt, het is altijd belangrijk om minder energie te verbruiken. Bijvoorbeeld door woningen te isoleren. De gemeente en Duurzaam Hengstdal gaan de wijkbewoners en ondernemers hier de komende jaren bij helpen", aldus de gemeente.

Eerste stap

Wethouder Harriët Tiemens is blij dat het eerste wijkwarmteplan nu het licht ziet: “Er is hard gewerkt aan dit eerste wijkwarmteplan door alle betrokkenen. Er is veel uitzoekwerk aan vooraf gegaan, zoals onderzoeken naar het technisch beste, maar ook betaalbare en meest duurzame alternatief voor aardgas. Inzichten, kennis en wensen van wijkbewoners en ondernemers wegen hier zwaar in mee. Want het gaat over hun eigendom en leefomgeving. Omdat alles nog in beweging is, op het vlak van techniek en financieringsmogelijkheden, moeten we dit zien als een eerste stap. We blijven onderzoeken en delen ideeën met elkaar, zodat in de komende jaren steeds duidelijker zal worden wat voor de huizen en panden in Hengstdal de beste oplossingen zijn. Maar tot die tijd kunnen én hoeven we niet stil te zitten: we willen volop aan de slag met isoleren.”

Een verkorte versie van het wijkwarmteplan wordt huis-aan-huis in de wijk verspreid, samen met de uitnodiging hierop te reageren. Dat kan tot 22 juni telefonisch, schriftelijk of tijdens een online bijeenkomst. Hierna worden alle reacties verwerkt en stelt het college het plan opnieuw vast. Dat gaat vervolgens voor definitieve besluitvorming naar de gemeenteraad. Het volledige wijkwarmteplan voor Hengstdal is vanaf woensdag te vinden op www.nijmegen.nl/aardgasvrijhengstdal

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden