De gemeente Nijmegen wil inwoners met een bijstandsuitkering of een laag inkomen helpen om goed gebruik te maken van de landelijke toeslagen waar zij recht op hebben.
De gemeente Nijmegen wil inwoners met een bijstandsuitkering of een laag inkomen helpen om goed gebruik te maken van de landelijke toeslagen waar zij recht op hebben. (Foto: )

Proef toeslagencheck bijstandsgerechtigden

  Nieuwsflits

Nijmegen - De gemeente Nijmegen wil inwoners met een bijstandsuitkering of een laag inkomen helpen om goed gebruik te maken van de landelijke toeslagen waar zij recht op hebben. Wethouder Werk en Inkomen, Renske Helmer-Englebert; ‘Ik wil dat mensen met een laag inkomen een financiële check krijgen zodat ze zeker weten dat ze met het aanvragen van toeslagen of met deeltijdwerken niet in de problemen komen”

"Mensen met een laag inkomen hebben deze toeslagen nodig voor hun levensonderhoud. Het is daarom belangrijk dat zij de maximale bedragen krijgen en weten hoe ze hiermee om moeten gaan", aldus de gemeente. "Om te voorkomen dat mensen te maken krijgen met toeslagschulden, start een proef om meer hulp te bieden in de vorm van een toeslagencheck door de inzet van meer sociale raadslieden. Samen met hen en de kennis van de financieel experts in de wijk wil Nijmegen toeslagenschulden voorkomen en het niet-gebruik van de toeslagen terugdringen.

Bijstandsgerechtigden krijgen een uitnodiging voor een vrijblijvende financiële check op het gebruik van de toeslagen. De proef start in juni 2020 en duurt tot en met december 2021.

Soms komen mensen in de financiële problemen, omdat ze te veel toeslagen ontvangen en deze moeten terugbetalen. Het gaat dan vooral om landelijke toeslagen zoals de huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden toeslag.

In de proefperiode ontvangen bijstandscliënten een uitnodiging voor een toeslagencheck. Zij kunnen vrijblijvend gebruik maken van de kennis van sociaal raadslieden, financieel adviseurs en klantmanagers.

Het is een extra service voor mensen die in deeltijd willen werken, die een verandering in hun leefsituatie meemaken (scheiding of kinderen die verhuizen) of voor hen die hun inkomen zien dalen doordat zij bijstand gaan ontvangen. Sociaal raadslieden doen, in samenwerking met financieel adviseurs en klantmanagers, de toeslagencheck en daarmee wordt preventief ingezet op het niet-gebruik van toeslagen of schulden door verkeerd gebruik.

Deeltijdwerk

Uit de resultaten van het Experiment met de Participatiewet blijkt dat uitkeringsgerechtigden terughoudend zijn met het aannemen van deeltijdwerk vanwege eventuele problemen met toeslagen. "Bovendien is deeltijdwerk niet lonend wanneer er toeslagschulden ontstaan en een negatieve ervaring maakt de kans kleiner dat een uitkeringsgerechtigde een tweede keer deeltijdwerk aanneemt. Ook vanuit het perspectief op werk kan een preventieve toeslagencheck bijdragen."

"In Nijmegen moeten 17.700 huishoudens rondkomen van een laag inkomen tot 130% van het sociaal minimum. In deze huishoudens leven circa 4.400 kinderen. Een groot deel van deze huishoudens, ongeveer 14.400, leeft al langer dan 4 jaar in deze situatie. Om deze groep huishoudens te ondersteunen kennen we in Nijmegen een lokaal pakket aan inkomensondersteunende maatregelen. Een belangrijk deel van het inkomen wordt echter bepaald door landelijke toeslagen."

Uit recent onderzoek van het Centraal Plan Bureau (CPB) blijkt dat grofweg drie op de tien rechthebbenden te maken krijgt met een terugvordering en het terugbetalen van toeslagen. Ook maakt niet iedereen gebruik van toeslagen terwijl ze er wel recht op hebben (10% bij de huurtoeslag en 15% bij het kindgebonden budget). De Sociaal Raadslieden en de Financieel experts in de wijk krijgen regelmatig te maken met (complexe) vraagstukken over toeslagen.

https://www.nijmegen.nl/diensten/uitkering-schulden-laag-inkomen/hulp-bij-geldzorgen/

https://www.nijmegen.nl/diensten/zorg-hulp-en-advies/sociaal-raadslieden-voor-juridische-hulp/

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden