Met het Manifest Ketensolidariteit Binnenstad Nijmegen willen partijen werkgelegenheid behouden en leegstand voorkomen.
Met het Manifest Ketensolidariteit Binnenstad Nijmegen willen partijen werkgelegenheid behouden en leegstand voorkomen. (Foto: Eric van Haalen)

Manifest moet leegstand in binnenstad voorkomen

  Nieuwsflits

Nijmegen - Overleg om de economische gevolgen van de coronacrisis voor binnenstadsondernemers te beperken, heeft geleid tot het Manifest Ketensolidariteit Binnenstad Nijmegen. Het doel van het manifest zijn maatwerkafspraken tussen gebruikers en eigenaren van panden in de binnenstad, om bedrijvigheid en werkgelegenheid te behouden en leegstand te voorkomen.

Ondertekenaars zijn het Huis voor de Binnenstad, Koninklijke Horeca groot Nijmegen, de Vereniging van Eigenaren van Commercieel Vastgoed Centrum Nijmegen en de gemeente Nijmegen.

"De maatregelen ter bestrijding van het Covid-19 virus hebben een grote impact op de samenleving en de economie. Naast andere overheidssteunmaatregelen is het belangrijk dat partijen in de keten van pandeigenaar tot -gebruiker solidair optrekken om de economische gevolgen van de crisis in Nijmegen te beperken", aldus de gemeente Nijmegen.

De ondertekenaars roepen eigenaren, verhuurders, huurders, brouwers en banken op om onderling afspraken te maken over huuropschorting, -kwijtschelding en aflossingsverplichtingen als er sprake is van omzetverlies en/of gedwongen sluiting, in ieder geval tot en met juni 2020.

"Natuurlijk binnen ieders mogelijkheden, maar vanuit de gedachte dat zeker nú de sterkste schouders de zwaarste lasten zouden moeten dragen. Als een van de partijen ervaart niet tot redelijke afspraken te kunnen komen, zijn het Huis voor de Binnenstad of het OndernemersPunt van de gemeente Nijmegen bereid om het gesprek tussen de betrokken partijen te faciliteren."

"Samen met de diverse steunmaatregelen die de gemeente Nijmegen reeds heeft geboden, draagt dit Manifest bij aan het behoud van de liquiditeitspositie van bedrijven en daarmee de werkgelegenheid in Nijmegen. Hoewel de focus van het manifest nu op de binnenstad ligt, kan dit ook worden uitgebreid naar de rest van de stad."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden