(vlnr): Minister Carola Schouten (Ministerie LNV), Paul Roelofsen (directeur Oregional BV) en Gerben Smit (divisiedirecteur Campus en Facilities Radboud Universiteit).
(vlnr): Minister Carola Schouten (Ministerie LNV), Paul Roelofsen (directeur Oregional BV) en Gerben Smit (divisiedirecteur Campus en Facilities Radboud Universiteit). (Foto: )

Minister Schouten op Nationale Handelsmissie

  Nieuwsflits

Nijmegen - Landbouwminister Schouten bezocht deze week boerencoöperatie Oregional en Radboud Universiteit, die een bijzondere overeenkomst sluiten voor levering van regionale producten. Schouten wil de waardering voor Nederlandse streek- en regioproducten vergroten en de afzet ervan bevorderen. Ze gaat daarvoor op handelsmissie in eigen land om met producenten én afnemers in gesprek te gaan.

Onder de notenboom bij de boerderij van Jos Bolk uit Aerdt, verwelkomen Paul Roelofsen, directeur van Oregional en Gerben Smit, divisiedirecteur Campus en Facilities van de Radboud Universiteit, Minister Schouten. Zij is speciale gast bij de ondertekening van de overeenkomst tussen Oregional en de Radboud Universiteit. Beide partijen sluiten voor minimaal vier jaar een deal voor levering van regionale producten.

Nationale Handelsmissie

De Nationale Handelsmissie van Minister Schouten belicht namelijk deals en initiatieven die in Nederland worden gesloten. Het is een samenwerking tussen het Ministerie van LNV en de provincies, die unieke en inspirerende initiatieven voordragen. Kenmerkend aan de deals is dat ze gericht zijn op het verkorten van de voedselketen, ze bij voorkeur gesloten worden voor een langere termijn en stappen zetten richting kringlooplandbouw. In de deals is er aandacht voor regionalisering van voedselproductie, kwaliteitsproducten en een eerlijke prijs voor producenten.

Oregional en Radboud Universiteit gaan voor duurzaam

Een goed voorbeeld is de deal tussen Oregional en Radboud Universiteit. Beide partijen zijn overeengekomen om AGF-producten van boeren en tuinders uit de regio rond Nijmegen en Arnhem, in de restaurants op de campus van Radboud Universiteit te gebruiken. Naast de afspraken over het handelsvolume zetten Oregional en Radboud Universiteit fundamentele stappen in het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Zo werkt Oregional met haar leveranciers zoals de boerderij van Jos Bolk, aan het verminderen van de CO2-footprint op de bedrijven. De Radboud Universiteit wil voedselverspilling tegengaan en draagt het duurzame belang van regioproducten uit naar personeel en studenten (conform haar duurzaamheidsagenda ‘Wij gaan voor duurzaam’).

Op 5 oktober 2020 wordt de deal tussen Oregional en Radboud Universiteit, samen met andere inspirerende deals uit Nederland, gepresenteerd tijdens de Korte Keten Top.

www.oregional.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden