Nieuw leerwerktraject ‘Talent als tandartsassistent’

Algemeen Kort nieuws

NIJMEGEN - Om het grote tekort aan tandartsassistenten aan te pakken, hebben UWV Rijk van Nijmegen en Midden-Gelderland, WerkBedrijf Rijk van Nijmegen en Leerwerkloket Rijk van Nijmegen gezamenlijk een leerwerktraject ontwikkeld voor hun regio’s. 

In samenwerking met meerdere tandartspraktijken zijn er twaalf leerwerkplekken beschikbaar gesteld voor het omscholen van zij-instromers. Inmiddels is de werving van kandidaten gestart. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor de online voorlichtingsdag op 11 en 12 januari.

Het Leerwerktraject ‘Talent als tandartsassistent’ is bedoeld voor werkzoekenden die zich willen laten omscholen naar de functie van tandartsassistent. Na een selectie van twaalf geschikte kandidaten, op onder andere motivatie en competenties, start het traject op 1 maart 2022 met een proefplaatsing bij een tandartsenpraktijk in de regio. 

Het doel is om op de werkvloer te ondervinden of de kandidaat geschikt is voor het beroep en of de samenwerking goed verloopt. Bij wederzijds goedvinden biedt de praktijk een contract aan voor minimaal 20 uur per week en start de kandidaat tegelijkertijd de opleiding bij Edin Dental Academy in Maarn. De kandidaat verwerft dan zowel in de praktijk als op de opleiding kennis en vaardigheden voor het vak. Bij goed gevolg behaalt de kandidaat na 9 maanden een branche erkend diploma Tandartsassistent A waarmee de kandidaat gekwalificeerd is voor deze functie.

Aanmelden

De werving van kandidaten in nu in volle gang. Geïnteresseerden kunnen hun cv met motivatie sturen naar mailto:vacatureteam.nijmegen@uwv.nl o.v.v. ‘Talent als Tandartsassistent’ en aangeven of zij 11 of 12 januari willen deelnemen aan de online voorlichtingsdag.

Meer informatie over het traject is te vinden op wspnijmegen.nl/tandartsassistent