Nijmeegse VVD wil meer elektrische deelscooters

Algemeen Kort nieuws

NIJMEGEN - “Al geruime tijd kloppen commerciële aanbieders van elektrische deelscooters bij de gemeente aan om van Nijmegen ook een moderne stad te maken. Helaas worden ze ook al geruime tijd van het kastje naar de muur gestuurd”, aldus VVD-fractielid Dennis Walraven.

“Nu lijkt er eindelijke beweging in te zitten, maar wil de gemeente slechts plek bieden voor tweehonderd elektrische deelscooters. De Nijmeegse VVD vindt dit aantal niet alleen laag maar ook erg laat”, aldus Walraven. “De gemeente wil wijken gaan inrichten met veel te weinig parkeerplaatsen. Dat praten ze goed door in te zetten op elektrische deelscooters. Maar dan willen ze voor de hele stad slechts tweehonderd vergunningen uitgeven. Belachelijk.”

Ter vergelijking: in Den Bosch en Groningen worden 400 vergunningen uitgegeven en in Zwolle voorlopig 300 vergunningen. Deze aantallen staan daar ook nog eens los van het aantal parkeerplaatsen. Walraven: “De gemeente Nijmegen wil dat iedereen over gaat op deelmobiliteit, maar vervolgens moeten we van diezelfde gemeente met heel Nijmegen tweehonderd elektrische scooters delen. Wij vinden vierhonderd een beter startpunt. Dan kunnen we vanuit daar altijd nog kijken hoeveel we er extra nodig hebben.”

De Nijmeegse VVD stelt schriftelijke vragen om helderheid te krijgen over de gang van zaken rondom de vergunningverlening en waarom is gekozen voor zo’n laag aantal elektrische deelscooters.