Gratis cursus Mental Health First Aid: eerste hulp bij psychische problemen

Algemeen Kort nieuws

NIJMEGEN - De afdeling Preventie van Pro Persona biedt in samenwerking met de gemeente Nijmegen de mogelijkheid voor een ieder om een gratis cursus te volgen; een soort EHBO-cursus, maar dan gericht op psychische problemen. 

Het gaat om de cursus MHFA: Mental Health First Aid, ofwel: eerste hulp bij psychische problemen. In deze cursus leer je signalen te herkennen van je buurman of buurvrouw, collega, familielid of iemand uit je vrijwilligerswerk met wie het even niet zo goed gaat. Met de juiste basiskennis en tools, kun je iemand echt helpen. Het gaat in deze cursus om echt contact maken, van mens tot mens en middels een effectief actieplan samen (tijdig!) de weg te vinden naar de juiste hulpdiensten.

Deze cursus is geschikt voor iedereen die iets voor een ander wil betekenen en in dit geval wanneer er sprake is van psychische problemen.

“De cijfers liegen er niet om; maar liefst een kwart van de Nederlandse bevolking heeft (al) te kampen met psychische problemen. Gebrek aan kennis hierover, vooroordelen en niet weten wat te doen, maakt dat er vaak geen hulp wordt gezocht en/of geboden. Of pas heel of te laat. Het is een actueel probleem wat zorgt voor veel verdriet, eenzaamheid en uitval met alle mogelijke gevolgen van dien”, aldus Pro Persona.

 ”In de afgelopen tijd hebben we al zo’n 50 MHFA-cursussen in de regio Nijmegen met goed gevolg afgesloten; Nijmegen en Rivierenland zijn inmiddels ruim 600 gecertificeerde ‘First Responders MHFA’ rijker! Dit is een mooi begin, maar de wens én noodzaak is er om nog veel meer mensen te trainen; net als bij EHBO is het belangrijk dat een ieder weet hoe hij/zij kan handelen wanneer iemand in psychische nood verkeert of (beginnende) psychische problemen ervaart om hiermee veel leed én erger te voorkomen!” 

De MHFA-cursus bestaat uit 4 dagdelen van 3 uur en wordt aangeboden op dinsdagmiddag 11, 18, 25 januari en 1 februari (online) en op woensdagochtend 2, 9, 16 en 23 februari (vooralsnog klassikaal). Meer informatie over de cursus en aanmelden: www.propersonaconnect.nl of tel: (026) 312 44 83 of mail: preventie@propersona.nl