Subsidie afkoppelen hemelwater verlengd

Algemeen Kort nieuws

NIJMEGEN - De huidige gemeentelijke subsidieregeling voor het afkoppelen van hemelwater wordt verlengd tot en met 2023. “Zo geven we meer bewoners de gelegenheid gebruik te maken van deze subsidie waar veel gebruik van wordt gemaakt”, aldus de gemeente. 

“Door de klimaatverandering is er extremer weer, zo zijn regenbuien heftiger en langer en is er sneller wateroverlast. Ook hitte en droogte komen vaker voor. Met de subsidie en de campagne Operatie Steenbreek moedigen we bewoners aan om maatregelen te nemen die goed zijn voor het klimaat. En om bewuster te worden van de stappen die zij zelf kunnen zetten.” 

Een van de maatregelen die helpt bij wateroverlast is het afkoppelen van de regenpijp. “Het water wordt niet afgevoerd via het riool maar gaat direct de grond in. Hierdoor raakt het riool minder snel overbelast en het relatief schone regenwater hoeft niet gezuiverd te worden, omdat het niet vermengd is met huishoudelijk afvalwater. Ten slotte zorgt het afkoppelen van de regenpijp voor een natuurlijke buffer tegen droogte, omdat de grond het water opneemt.” 

U kunt een afspraak maken bij het waterservicepunt voor advies. Mail naar waterservicepunt@nijmegen.nl. U kunt subsidie aanvragen voor 200 euro per afgekoppelde regenpijp. Bij meer dan één regenpijp waarbij hetzelfde systeem het water opneemt, geldt 50 euro voor elke extra regenpijp. De maximale subsidie is 2.500 euro per gebouw.

Voorwaarden

U heeft of huurt een al bestaand huis in Nijmegen. Subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld uw tuinhuisje of garage kan ook, als het gebouwtje is aangesloten op de rioolaansluiting van uw huis. Personen, stichtingen, bedrijven en verenigingen kunnen subsidie aanvragen, woningcorporaties niet. Als u een huis huurt, moet u bij de aanvraag een verklaring meesturen waarin de verhuurder toestemming geeft. 

Uw huis of gebouw dient aangesloten ze zijn op een gemengd rioolstelsel. Een gemengd rioolstelsel voert afvalwater en regenwater samen af. U zorgt dat een systeem op uw eigen terrein het water opvangt van de afgekoppelde regenpijp. U mag een afgekoppelde regenpijp niet meer aansluiten op het riool. Doet u dat toch, dan vraagt de gemeente de subsidie of een deel daarvan terug

Vraag subsidie aan vóórdat u start met het werk. Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een brief met een ‘voorlopige toekenning’ van de subsidie. Dit betekent dat u het geld nog niet krijgt, maar met het werk mag starten. U koppelt uw regenpijpen af. U moet hiermee binnen 6 maanden na de toekenning starten. Binnen 1 jaar moet het werk klaar zijn. Als het werk klaar is, meldt u dit binnen 6 maanden. U stuurt foto’s mee van de nieuwe situatie. Een technisch adviseur komt langs en checkt of het werk aan de eisen voldoet. Keurt hij het werk goed, dan stort de gemeente de subsidie binnen 6 weken op uw rekening

www.nijmegen.nl/diensten/subsidies/subsidie-afkoppelen-regenpijpen/