Paul Gnodde heeft vogelvoer opgehangen.
Paul Gnodde heeft vogelvoer opgehangen. Foto: Gerrit Jan Griepsma

Vogelwerkgroep Nijmegen komt op voor onze gevederde vrienden

Algemeen

NIJMEGEN - Met 320 leden is de Vogelwerkgroep Nijmegen een flinke club van enthousiaste vogelaars. Speerpunten zijn de vogelbescherming, vogeltelling, het bijhouden van een archief en vooral het plezier van het vogelkijken.

Door Gerrit Jan Griepsma

Iedereen kent de merel, de mus en de reiger, om er maar een paar te noemen. Maar er zijn er zoveel meer soorten! Alleen al in onze regio zijn 290 soorten vogels te spotten. Sommige vogels komen algemeen voor, maar wie kent de Draaihals? Het is de favoriete vogel van Paul Gnodde, voorzitter van Vogelwerkgroep Nijmegen. Enthousiast laat hij dit familielid van de spechten zien. “Hij is schaars en goed gecamoufleerd. Je kunt hem weliswaar overal tegenkomen, maar je moet wel heel erg geluk hebben.”

Paul is al sinds zijn dertiende enthousiast vogelaar. “Vogels spreken tot de verbeelding met hun mooie kleuren en gezang. Vroeger ging ik er met vrienden op uit en kwamen we nog wel eens de korhoen tegen. Helaas is die vogel uitgestorven in Nederland, maar gelukkig gaat het met veel soorten wel goed.”

De bosvogels en de stadsvogels gedijen goed in ons land. En er zijn prachtige soorten bijgekomen, zoals de visarend, die je ook in de Millingerwaard kunt tegenkomen. Helaas gaat het wel slecht met de stand van de weidevogels, zoals de grutto en de veldleeuwerik. “De intensieve landbouw en de aantasting van hun leefgebied door bebouwing maakt dat deze vogels het echt moeilijk hebben. Daar moeten we echt wat aan doen om die te behouden voor ons land.”

De bescherming van vogels is één van de pijlers waarop het bestaan van de Vogelwerkgroep rust. “We adviseren gemeentes bij bouwprojecten en gaan zelf op pad om vogels die het moeilijk hebben een handje te helpen.” Zo maken de leden van de Vogelwerkgroep elk jaar een paar eilandjes in de Kraaijenbergse Plassen kaal, zodat de visdief en de kokmeeuw daar kunnen broeden. “Gelukkig weten gemeentes ons ook te vinden. Zo heeft de gemeente Cuijk na advies van ons rekening gehouden met een groep roeken die nestelen in bomen waar huizen gebouwd werden. Die huizen mogen er best komen, daar gaat het niet om, maar als je rekening houdt met wanneer er bouwactiviteiten zijn en dat bepaalde bomen niet gekapt worden, blijft er voor de roek ook ruimte over.”

De meeste mensen die lid worden van de Vogelwerkgroep doen dat omdat ze plezier hebben in het kijken naar vogels. Ze delen hun ervaringen tijdens lezingen en dia-avonden en gaan samen op pad om in andere delen van het land de vogels die daar hun thuis hebben te spotten.

Voor het raam van het huis van Paul hangen vetbollen en een voederplek. “De meeste vogels hebben deze hulp niet echt nodig, maar het kan geen kwaad en het is vooral leuk. En het is een sprookje dat ze er ‘lui’ van worden. Gewoon doen en genieten van al die verschillende vogels die bij je op bezoek komen. Trouwens, als het echt heel koud wordt, dan hebben ze wel wat hulp nodig. Kijk even op de site van de Vogelbescherming over hoe je het beste ‘onze’ vogels helpt.”

Lid worden van Vogelwerkgroep Nijmegen of voor meer informatie: vogelwerkgroepnijmegen.nl.