N.E.C. heeft 'vertrouwen in handhaven’

Vervolg van voorpagina

"De omzet is gedaald van 7,6 miljoen euro in 2019-2020 naar 4,4 miljoen euro in 2020-2021. Dit is met name het gevolg van de coronapandemie en het niet ontvangen van een externe exploitatiebijdrage van 1,1 miljoen euro. Positieve transfers van met name Anthony Musaba konden de afkoop transferrechten van 2,1 miljoen euro niet geheel compenseren. Het transferresultaat is 0,3 miljoen euro negatief."
Ten aanzien van boekjaar 2021-2022 verwacht N.E.C. dat dit weer een uitdagend jaar wordt. "We zullen moeten vechten voor de toekomst aangezien we de schades en gevolgen inzien van het instorten van de tribune."

"Daarnaast zorgen corona en de nieuwe lockdown voor nieuwe uitdagingen waardoor het seizoen 2021-2022 een enorme druk op de toekomst en continuïteit van de club gaat leggen. Op het eerste oog zien we de continuïteit niet in gevaar komen, maar er zijn veel uitdagingen die veel impact kunnen hebben op N.E.C. zowel in positieve als in negatieve zin. Daarnaast blijven transfers bepalend voor het nettoresultaat. We verwachten dat deze markt zal herstellen. De waarde staat bij N.E.C. op het veld gezien de vele talentvolle voetballers die we de afgelopen jaren hebben opgeleid en of aangetrokken. Dit is een belangrijke pijler onder een stabiele toekomst van onze club."

"De technische kant geeft veel vertrouwen op het halen van de doelstelling ‘handhaven'. Dit is een enorme uitdaging maar het halen van dat doel dit seizoen zou de club naar een veiligere toekomst kunnen helpen.""Als club hebben we vanwege de coronacrisis gebruik gemaakt van de NOW-regeling en een uitstel van belastingbetalingen en huur aangevraagd. De gemeente heeft een kwijtschelding van 50% van de achterstand toegekend wat voor N.E.C. een hele welkome regeling is geweest in het gitzwarte coronajaar."     

"De omzet en de kosten zullen wederom onder druk komen van de coronacrisis en stadionontwikkelingen in de komende maanden", verwacht N.E.C. "De hulp van eenieder (overheid, gemeente, politie, supporters en businessleden) zal keihard nodig blijken om een stip richting de toekomst te kunnen blijven zetten. We beseffen ons dat we al vaker om steun en support hebben gevraagd, maar sommige zaken overvallen ons en liggen buiten onze invloedgebieden."

"N.E.C. prijst zich gelukkig met haar fans. Te allen tijde trekken zij ten strijde voor N.E.C. Ook tijdens corona en nu ook weer met de stadionperikelen. De fans zijn begripvol, waarvoor wij ze zeer erkentelijk zijn. Wel spreken wij onze zorg uit naar aanleiding van de rellen. Dit is niet N.E.C.-waardig en hoort zeker niet bij het echte N.E.C.. Wij doen daarbij ook een oproep aan eenieder om hier een halt aan toe te roepen. Dit gedrag mogen we als N.E.C. en supporters niet tolereren."