Aanpassingen spoor en station Nijmegen vraagt om meer onderzoek naar spoorgeluid en geluidsoverlast

wo 6 okt 2021, 16:30 Algemeen Kort nieuws

NIJMEGEN - Spoorgeluid en maatregelen om geluidoverlast te voorkomen zijn onvoldoende onderbouwd in het milieueffectrapport voor aanpassingen aan station Nijmegen. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. De staatssecretaris vroeg de Commissie het milieueffectrapport te beoordelen.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat wil bij station Nijmegen het spoor aanpassen. Dit plan is onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer en moet ‘spoorboekloos’ rijden mogelijk maken op het traject Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen. Tegelijkertijd wordt de perrontunnel doorgetrokken waardoor er aan de westkant van het station ook een ingang komt. Voordat de staatssecretaris een zogenoemd Tracébesluit neemt zijn de milieueffecten van het plan onderzocht in een milieueffectrapport.

De invloed van de Waalbrug op het spoorgeluid is nog onvoldoende in beeld en ook ontbreekt onderzoek naar maatregelen om overlast van spoorgeluid te voorkomen, zegt de Commissie in haar advies over het milieueffectrapport. Daarnaast ontbreekt ook nog informatie over de nieuwe perrontunnel.

De Commissie adviseert de staatssecretaris om eerst het milieueffectrapport aan te laten passen en daarna pas te beslissen over het Tracébesluit.