Impressie Spiegelstad. (Impressie: gemeente Nijmegen)
Impressie Spiegelstad. (Impressie: gemeente Nijmegen) Foto: gemeente Nijmegen

Stadspeiling over toekomstige invulling Stadseiland

Algemeen

NIJMEGEN - Het Stadseiland is een unieke plek in de stad die is ontstaan na het aanleggen van de Spiegelwaal. Het bestaat uit twee gebieden: Veur Lent en Hoge Bongerd. De gemeenteraad gaat een representatieve stadspeiling houden onder Nijmegenaren om erachter te komen hoe tegen de toekomstige invulling van het Stadseiland wordt aangekeken. 


Deelnemers aan de peiling over Stadseiland kunnen straks hun voorkeur uitspreken voor een van de vier varianten voor Veur Lent. Varianten die de afgelopen maanden zijn uitgewerkt. Voor de Hoge Bongerd, ten noorden van de Spiegelwaal is één variant gemaakt. 

Stedenbouwkundig bureau Palmbout Urban Landscapes, heeft in overleg met een groep bewoners en binnen de kaders van een eerder vastgestelde ambitiedocument vier varianten uitgewerkt, variërend wat betreft bebouwing van 0 tot 200/250 woningen. Voor Hoge Bongerd wordt uitgegaan van zo’n 250 woningen.

Vier varianten

- Waalpark: het gebied wordt ingericht als park met enkele voorzieningen.

- Dijkbuurt: bescheiden woonprogramma van 30 woningen met enkele voorzieningen, parkachtige invulling met horeca, sport, cultuur en voorzieningen

- Brugkwartier: 100 woningen en enkele voorzieningen, bebouwing geconcentreerd rondom de Waalbrug. Sluit met stadswoningen en appartementen aan op de huidige bebouwing van het eiland.

- Spiegelstad: 200-250 woningen en voorzieningen. Veur Lent wordt hier een stedenbouwkundige stepping-stone die de Waalsprong en de bestaande stad verbindt.

Hoge Bongerd

Voor de Hoge Bongerd is een groen stedelijk woonmilieu met zo’n 250 woningen uitgewerkt. Er is uitgegaan van behoud en versterking van de groene dorpsrand.

Unieke kansen

Alle varianten laten volgens de gemeente zien welke unieke kansen het Stadseiland biedt. Zo is in elke variant het Fort Knodsenburg vrijgehouden van bebouwing. Daarnaast blijft de zichtlijn vanaf de Lentse Warande naar de historische stad gehandhaafd. 

Ook is op de meest oostelijk punt van het eiland in alle varianten een horeca-paviljoen bedacht dat aansluit op de kolk en het landschap. Verder is er in alle varianten ruimte om bij de definitieve uitwerking invulling te geven aan het versterken van de biodiversiteit op Veur Lent.

Realistisch beeld

Wethouder Noël Vergunst:“Ik ben blij met de schetsen van Palmbout. Deze geven een heel realistisch beeld van de mogelijkheden van Veur Lent. Het is mooi om door de ogen van een externe partij naar deze plek te kijken en te zien dat de gemeentelijke ambities voor Veur Lent op verschillende manieren uitgevoerd kunnen worden. Voor de Nijmegenaar, en uiteindelijk de raad, valt er zo echt iets te kiezen”.

De vier varianten zijn géén kant en klare plannen maar geven de deelnemers van de stadspeiling wel een beeld hoe het eiland er uit zou kunnen zien. De gemeenteraad kiest uiteindelijk welk woonmilieu zij willen realiseren op Veur Lent. Dan pas worden de plannen verder uitgewerkt. . Ná de keus van de raad voor één van de woonmilieus zullen de plannen verder getoetst en uitgewerkt worden.

Stadspeiling

Na vaststelling van de varianten door de gemeenteraad worden er willekeurig 7000 Nijmegenaren van 16 jaar of ouder geselecteerd om aan de peiling mee te doen. De peiling wordt zo opgezet dat respondenten gevraagd wordt feedback te geven op de vier varianten, om vervolgens een eventuele voorkeur uit te spreken. Hiermee wordt een representatief beeld verkregen voor de gehele stad. De stadspeiling wordt naar verwachting in februari gehouden.

www.nijmegen.nl/nieuws/nieuwsdossiers/plannen-stadseiland/

Impressie Waalpark. (Impressie: gemeente Nijmegen)
Impressie Brugkwartier. (Impressie: gemeente Nijmegen)
Impressie Dijkbuurt. (Impressie: gemeente Nijmegen)