Ingezonden

Het Marikenhuis vraagt aandacht en steun voor (ex-)kankerpatiënten, hun naasten en nabestaanden

Algemeen Kort nieuws

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart gaan de gekozen raadsfracties in zowel de gemeente Nijmegen als in de regiogemeenten Berg en Dal, Heumen, Mook en Middelaar, Wijchen, Beuningen en Druten onderling uitmaken wie gaan onderhandelen over een nieuw coalitieakkoord voor de komende bestuursperiode 2022-2026. 

Het Marikenhuis, inloophuis/activiteitencentrum voor mensen geraakt door kanker, vraagt bij de onderhandelaars aandacht en steun voor een goede informele zorg voor (ex-)kankerpatiënten, hun naasten en nabestaanden. Hierdoor kunnen kankerpatiënten zo optimaal mogelijk mee blijven doen in de maatschappij tijdens en na de behandeling en houden ze zoveel mogelijk regie over hun eigen leven waarop ze nog wel zelf invloed hebben. Het Marikenhuis wil de komende jaren als partner van de gemeente samenwerken aan een betere informele zorg voor (ex-) kankerpatiënten, een vermindering van druk op de (mantel)zorg en aan een vermindering van zorgkosten. Hiervoor hebben zij echter wel steun en structurele financiering van de gemeente nodig.

Samen optrekken voor een inclusieve samenleving

Vrijwilligers dragen met passie en gedrevenheid op een belangrijke manier bij aan een inclusieve samenleving. Hoe belangrijk dat is hebben we wel gezien in de coronaperiode. En nog steeds, zeker nu de gemeente er van het Rijk steeds meer taken bij krijgt. Hierdoor staat de gemeente financieel onder druk en zijn de uitdagingen groot. Het beroep op de gemeente voor zorg en ondersteuning is groot en zal in de toekomst naar verwachting alleen maar toenemen. Het Marikenhuis roept daarom op om het regionale zorgnetwerk op zo’n manier in te richten dat de formele en de informele zorg elkaar juist aanvullen en versterken.

Focus op Positieve Gezondheid

In ons inloophuis/activiteitencentrum voor mensen geraakt door kanker, kunnen mensen terecht van alle leeftijden en alle achtergronden die direct of indirect met kanker te maken hebben. De getrainde vrijwilligers bieden laagdrempelige zorg en ondersteuning op maat aan (ex-)kankerpatiënten, hun naasten en nabestaanden. Zo faciliteren zij gesprekken met lotgenoten en vrijwilligers, ontspanning, deskundige begeleiding en fysieke gezonde inspanning. 

Wij gaan uit van Positieve Gezondheid en focussen met onze zorg en ondersteuning op wat er wél kan en niet op wat er niet meer kan door de ziekte. De zorg en ondersteuning die het inloophuis/activiteitencentrum biedt, verlicht de druk op de zorg (denk hierbij aan huisartsen, geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijk werk) en ontlast de mantelzorg. Het Marikenhuis biedt een plek waar (ex-) kankerpatiënten, hun naasten en nabestaanden zich gezien en gehoord voelen, waardoor zij minder eenzaamheid en angst ervaren. 

We zien graag dat onze vrijwilligers hun mooie werk kunnen voortzetten en vragen daarom de steun van de gemeente om ervoor zorg te dragen dat het Marikenhuis in onze gemeente en voor de omliggende regiogemeenten dit kan blijven realiseren.

Mieke Albers, voorzitter Marikenhuis Nijmegen