Burgemeester Brult opent woonzorggebouw Aaron in Hof van Holland. (Foto: Bert Beelen)
Burgemeester Brult opent woonzorggebouw Aaron in Hof van Holland. (Foto: Bert Beelen) Foto: BERT BEELEN

Opening woonzorggebouw Aaron in Hof van Holland: vorm van naoberschap

Algemeen

NIJMEGEN - In de nieuwe buurt Hof van Holland heeft burgemeester Bruls onlangs woonzorggebouw Aaron geopend. In Aaron wonen vitale ouderen samen met ouderen die zorg nodig hebben en jongvolwassenen met een beperking. 

Het samenbrengen van verschillende woonvormen maakt Aaron bijzonder. Het idee is dat de bewoners, of ze nu meer of minder behoefte hebben aan zorg, onderdeel worden van de nieuwe buurt en naar elkaar omkijken. 

“Hiermee hopen we een antwoord te bieden op de vergrijzing, vereenzaming en toename van zorgkosten. Het gaat om een vorm van naoberschap, waarbij het normaal is dat buren iets voor elkaar betekenen. Hoe dat precies gebeurt, bepalen de bewoners zelf”, aldus Ronald Leushuis, bestuurder van woningcorporatie Talis. De gezamenlijke woonkamer en tuin moeten hierbij helpen. De eerste initiatieven vanuit de bewoners zijn al ontstaan.

Talis verhuurt 45 appartementen aan vitale 60-plussers. Zij hebben een eigen appartement met woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer. Samen delen zij een gemeenschappelijke huiskamer en tuin. Er worden 36 appartementen verhuurd aan ZZG. Zij bieden hier een plek voor ouderen met een zware zorgvraag, zoals dementie en lichamelijke klachten. De laatste 10 studio’s op de begane grond worden bewoond door 10 jongvolwassenen met een meervoudige beperking. Zij wonen hier via het ouderinitiatief Majstro. 

Kwaliteit van leven

Aaron is een plek waar iedereen zich thuis voelt. “In de zorg zetten we al een aantal jaren in op zo lang mogelijk zelfstandig blijven leven, eventueel met hulp van technologie, ondersteuning en zorg. In Aaron zijn alle deuren open. We werken hier met zogenaamde leefcirkels. Bewoners kijken naar elkaar om. Dit draagt bij aan de kwaliteit van leven”, aldus Angela Jansen van ZZG zorggroep. 

De jongvolwassenen van Majstro woonden tot voor kort nog thuis. Wim Dokter van ouderinitiatief Majstro: “Als ouders hebben we ons ingezet voor een mooie, kleinschalige woonvoorziening met leven om je heen. Wij blijven heel betrokken bij onze kinderen en hier in Aaron is daar alle ruimte voor.”

Samen met ZZG heeft Talis in de afgelopen jaren een visie ontwikkeld voor woon- en zorgprojecten. De appartementen voor de cliënten van ZZG zijn gewone appartementen van 45 vierkante meter met een aparte woon-, slaap-, badkamer en een klein keukenblok. Deze appartementen zijn op de lange termijn veel flexibeler dan de kleine eenheden die voorheen gebouwd werden en kunnen in de toekomst ook verhuurd worden aan mensen die geen of andere zorg nodig hebben. 

Duurzaamheid

Bij de bouw ging veel aandacht uit naar duurzaamheid. Op het gebouw liggen veel zonnepanelen en het heeft deels een sedumdak. Dit groene dak helpt bij het opvangen en bufferen van hemelwater en heeft een koelend effect in het gebouw. Verder is zoveel mogelijk natuurinclusief gebouwd. Zo zijn er gevelnestkastjes, extra groen en is de tuin vogel- en insectvriendelijk. Voor de gevel gebruikten we biologisch afbreekbare materialen. Het appartementengebouw is zelfs demontabel. Dat wil zeggen dat het pand eenvoudig weer uit elkaar te halen is. De materialen zijn ooit bij een eventuele afbraak makkelijk te hergebruiken.