Huurders van Talis gaan in gesprek met Accio

Algemeen Kort nieuws

NIJMEGEN - Op zaterdag 3 december vindt om 13.30 uur de halfjaarlijkse huurdersbijeenkomst van huurdersvereniging Accio plaats. De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor alle leden van Accio en de overige huurders van Talis. De bijeenkomst is in het Goffertstadion (Jupilerzaal) aan het Goffertplein 1 in Nijmegen.

De huurdersbijeenkomst is een belangrijk onderdeel in de permanente dialoog tussen Accio en de huurders van Talis. Onder de noemer an ‘In gesprek met Accio’ kijken we terug op het afgelopen half jaar. Daarnaast is de bijeenkomst ook uitdrukkelijk bedoeld om het gesprek met huurders  te voeren over hun woonwensen, woonervaringen en hun ideeën. Deze informatie gebruikt Accio op haar beurt in het overleg met Talis. Na afloop van het officiële programma is er gelegenheid om onder het genot van een drankje en een hapje bij te praten met bestuurs- en werkgroepleden van Accio en met medewerkers van Talis.

“Ook roepen wij onze leden/huurders op om zich aan te melden als lid en in te willen zetten voor een van de werkgroepen.”

Tijdens deze bijeenkomst zal Ronald Leushuis, bestuursvoorzitter van Talis, een presentatie geven met als thema: wat doet Talis aan verduurzaming, wat kunnen huurders zelf doen om energie te besparen en wat kunnen huurders doen als ze in betalingsproblemen dreigen te komen.

“Wij vragen belangstellenden om zich vooraf aan te melden. Bij voorkeur via e-mail naar: secretariaat@hv-accio.nl of telefonisch: 06 - 53532565.”

Huurdersvereniging Accio telt momenteel 1850 leden en roept geïnteresseerde huurders van woningbouwcorporatie Talis op om lid te worden. Op de website www.hv-accio.nl vindt u een aanmeldformulier. Aanmelden kan ook per E-mail: info@hv-accio.nl .