HAN-Leerwerktraject voor statushouders benoemd tot Koploper

Algemeen Kort nieuws

NIJMEGEN - Het ‘Leerwerktraject in de zorg voor statushouders’ van HAN University of Applied Sciences en Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF) is benoemd tot Koploper. Ieder jaar benoemt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een aantal projecten tot koploper. Koplopers leveren een waardevolle bijdrage aan arbeidsmarktvraagstukken in zorg en welzijn. 

De benoeming vond plaats tijdens de landelijke Koploperbijeenkomst in Amersfoort, georganiseerd door het Actie Leer Netwerk. Ankana Spekkink en Marike van der Tol hebben namens de HAN en het UAF de oorkonde in ontvangst genomen. Het ‘Leerwerktraject in de zorg voor statushouders’ maakt nu deel uit van het Koplopernetwerk: een netwerk dat innovatieve oplossingen aanbiedt voor de personeelstekorten in zorg en welzijn.

Enorme waardering

De HAN is verheugd met de benoeming tot Koploper. “We zijn één van de zes koplopers van 2023”, zegt Ankana Spekkink, één van de projectleiders vanuit de HAN. “Het is een hele eer om aangeduid te worden als arbeidsmarktvernieuwer binnen zorg en welzijn. Voor alle betrokken partijen en de studenten is het een waardering van de energie die ze erin steken.”

Kansen en mogelijkheden

Statushouders met een achtergrond in zorg en welzijn komen in Nederland vaak moeilijk aan een passende werkplek. Ze ervaren veel drempels op het gebied van taal, cultuurverschillen en vakinhoudelijke verschillen. Het voorbereidende leerwerktraject focust zowel op beroep- en vakinhoudelijke kennis als op taalvaardigheden. De deelnemers worden voorbereid op het leren en werken in de zorg in Nederland en in het behalen van het benodigde taalniveau van B2. 

Het traject faciliteert kennismakingen en meeloopdagen met potentiële werkgevers in de omgeving. Op deze manier worden de statushouders klaargestoomd om te beginnen met hun deeltijdopleiding Verpleegkunde en een betaalde baan in de zorg. De deelnemers zijn enthousiast over het traject, het biedt hen nieuwe kansen en keuzemogelijkheden. Vanuit het oogpunt van maatschappelijke betrokkenheid sluit het traject goed aan bij de doelen van de HAN. Ook past het traject goed bij de ambities van werkgevers, die streven naar meer diversiteit op de werkvloer.

Medio 2022 heeft het eerste cohort deelnemers dit traject succesvol afgerond en zijn zeven van de elf deelnemers doorgestroomd naar de opleiding Verpleegkunde. Afgelopen november is de tweede groep gestart met het traject.