Afbeelding

Definitieve uitslag Provinciale Statenverkiezing 2023

Algemeen

NIJMEGEN - De definitieve uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in de gemeente Nijmegen, op basis van alle getelde stemmen, is vastgesteld in een zitting van het Gemeentelijk Stembureau. De definitieve opkomst was 59,9 procent van de kiesgerechtigden voor Provinciale Staten. In 2019 was dit 57,9%. 


Definitieve uitslag Provinciale Statenverkiezingen 2023 in Nijmegen in percentages. Tussen haakjes percentage in 2019. 

1 VVD 7,5% (10%)

2 Forum voor Democratie 2,1% (9,2%) 

3 CDA 4,2% (5,1%) 

4 GROENLINKS 19,8% (23%)

5 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 14,5% (11%) 

6 D66 8,9% (13%) 

7 ChristenUnie 1,9% (2,0%) 

8 PVV (Partij voor de Vrijheid) 3,6% (4,6%) 

9 SP (Socialistische Partij) 6,3% (8,7%) 

10 Staatkundige Gereformeerde Partij (SGP) 0,2% (0,19%) 

11 Partij voor de Dieren 9,3% (7,9%) 

12 50PLUS 1,2% (2,7%) 

13 Lokale Partijen Gelderland 1,0% (0,9%) 

14 BBB 6,9% (0,0%)

15 ONS Gelderland 0,4% (0,0%)

16 Belang van Nederland (BVNL) 0,4% (0,0%)

17 JA21 2,6% (0,0%)

18 Volt 9,3% (0,0) 

“Woensdagnacht zijn de stemmen geteld van de verkiezingen. Door storingen in de landelijke stembureau app, is er vertraging opgetreden. Door die storing is er woensdagavond handmatig een voorlopige uitslag doorgegeven. We hadden de verwachting dat donderdag 16 maart snel op een voorlopige uitslag zouden komen van 100% maar dit duurde langer dan verwacht. We hebben daarom deze stap overgeslagen en hebben ons gefocust op het vandaag bekend maken van de definitieve uitslag.” 

Meer informatie: www.nijmegen.nl/over-de-gemeente/dossiers/dossier-verkiezingen/uitslagen-verkiezingen/