Definitieve uitslag Waterschapsverkiezingen Nijmegen

Algemeen Kort nieuws

NIJMEGEN - De definitieve uitslag van de waterschapsverkiezingen in Nijmegen is bekend, op basis van alle getelde stemmen, vastgesteld in een zitting van het Gemeentelijk Stembureau. Lijst Water Natuurlijk is de grootste partij, gevolgd door Partij voor de Dieren, PvdA en BBB.


De definitieve opkomst was 55.46% van de kiesgerechtigden voor het waterschap. In 2019 was dit 52.8%.

 Definitieve Waterschapsverkiezingen 2023 in Nijmegen:

1 CDA 5642

2 Lijst Water Natuurlijk 23191

3 VVD 5731

4 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 13851

5 Partij voor de Dieren 16640

6 50PLUS 1603

7 Staatkundige Gereformeerde Partij (SGP) 513

8 ChristenUnie 1179

9 AWP voor water, klimaat en natuur 3523

10 JA21 1932

11 Belang van Nederland (BVNL) 1074

12 Water Lokaal 834

13 BBB 7271

Totaal aantal op de kandidaten uitgebrachte stemmen: 82984

Aantal ongeldige stembiljetten in de stembus: 243

Aantal blanco stembiljetten in de stembus: 1143

Totaal aantal stembiljetten in de stembus: 84370