Scholieren op excursie.
Scholieren op excursie. Foto:

Technasium scholieren Mondial College presenteren deltaplan stuwwal

ma 29 nov 2021, 15:20 Algemeen

NIJMEGEN - Het natuurlijke systeem in de stuwwal bij Nijmegen hapert. Weersextremen zorgen voor een groter risico op droogte, bosbranden, erosie en wateroverlast. Dat blijkt uit onderzoek van de Technasium scholieren van het Mondial College. Ze presenteerden onlangs het deltaplan stuwwal.

Waterschap Rivierenland heeft namens de regio leerlingen van het Technasium Mondial College uitgedaagd om een regionaal deltaplan te ontwikkelen voor het herstel van ‘de blauwe motor’, het natuurlijke systeem van de stuwwal. De scholieren zijn aan de slag gegaan om een herstelprogramma te ontwikkelen om de stuwwal ‘water robuust te maken’. Enkele bevindingen: extreme regenbuien worden niet opgenomen door de stuwwal maar stromen de stuwwal af, met als gevolg ondergelopen huizen en straten. Tijdens vaker voorkomende droogte wordt de zoetwaterbel, die zich in de stuwwal bevindt, niet aangevuld. Deze zoetwaterbel wordt gebruikt als drinkwaterbron en voor voedselproductie. In droge, warme perioden kan Vitens nauwelijks voldoende drinkwater leveren. 

In de praktijk

Tijdens een excursie naar Malden, Breedeweg en Beek hebben de scholieren eerst gezien waar problemen zich voordoen en aan welke oplossingen tot nu toe gedacht wordt. Daarna zijn ze aan de slag gegaan met het ontwerpen van een deltaprogramma. 

De VWO-scholieren kwamen met ontwerpen als vijvers voor het opvangen van snelstromend water vanaf de stuwwal, wadi’s met verhoogde speelplaatsen, verlaagde parkeerplaatsen en een waterafvoerend fietspad. Dit werd versterkt met een bewoners- en agrariërscampagne over het (her)gebruik van water. 

De HAVO-scholieren hadden een hele concrete aanpak. Zij hebben op de klimaatatlas Rivierenland uitgezocht waar de grootste waterproblematiek in de regio zich voordoet. Op die locaties hebben ze ingezoomd en plannen bedacht met oplossingen. Zo zijn er in de buurt van gebieden die onder water komen te staan bij heftige regenval, diverse groenplekken of wadi’s te vinden. Aan de hand van plattegronden lieten de scholieren zien hoe ze dat overtollig regenwater goed naar die groenplekken konden laten stromen.

Innovatieprijs Bouwend Nederland

Deze opdracht maakt deel uit van de ‘Bouwend Nederland Innovatieprijs 2021-2022’. In deze jaarlijkse technisch ontwerp- of onderzoekswedstrijd kruipen Technasium scholieren van 4 HAVO en VWO in de huid van een professional en worden ze in teams uitgedaagd mee te helpen om Nederland mooier, beter en duurzamer te maken. Het eindresultaat van deze opdracht dingt mee in de Koninklijke Bouwend Nederland Innovatieprijs.

De presentatie van het deltaplan stuwwal.