De sleutelfiguren in dit samenwerkingstraject: Noël Vergunst (wethouder Nijmegen), Hein Trebbe jr. (directeur Trebbe), Sabien Lukassen (oprichtster Onder De Bomen), Marlies Krol (directeur vastgoed Portaal) en Daniëlle Gerrits (regiomanager Nijmegen Portaal).
De sleutelfiguren in dit samenwerkingstraject: Noël Vergunst (wethouder Nijmegen), Hein Trebbe jr. (directeur Trebbe), Sabien Lukassen (oprichtster Onder De Bomen), Marlies Krol (directeur vastgoed Portaal) en Daniëlle Gerrits (regiomanager Nijmegen Portaal). Foto: Portaal

Start bouw gemengd wonen complex De Bongerd

Algemeen

NIJMEGEN - Er is deze week een belangrijke mijlpaal bereikt met de start van de bouw van het gemengd wonen complex De Bongerd, direct naast station Lent. Met de onthulling van het bouwbord op bouwlocatie Waalsprong luidden de partners in dit project de volgende fase in van hun samenwerking.

De Bongerd is een bijzonder project door de samenwerking van de partijen. Samen zijn oplossingen gevonden voor maatschappelijke vraagstukken en wordt er een fijne woonplek gecreëerd voor iedereen. 

De Bongerd is een zogenaamd gemengd wonen concept. In het nieuwbouwcomplex realiseert aannemer Trebbe voor Portaal 67 woningen. Hiervan komen 30 woningen beschikbaar voor bijzondere doelgroepen, waarvan zo’n 23 voor cliënten van zorgorganisatie Onder de Bomen. De gemeente heeft hiervoor een subsidie van het Rijk beschikbaar gekregen van 250.000 euro.

“Complimenten voor de verschillende partijen die dit mogelijk hebben gemaakt. Door samen te werken en bij te dragen aan een oplossing, maken we dit totaalproject mogelijk,” zegt wethouder Noël Vergunst. “We zijn trots op de snelle realisatie en start van dit project.”

Bijdragen aan goed samenleven

Danielle Gerrits regiomanager Nijmegen Portaal: “We geven in de Bongerd invulling aan ons gemengd wonen concept. Met onder andere gezamenlijke voorzieningen voor iedereen, zorg voor de doelgroep en betrokken wijkteams. Fijn is de samenwerking met Onder de Bomen, die ervoor zorgt dat mensen die net iets meer begeleiding nodig hebben, hier kunnen wonen. Fijn dat we dit samen kunnen doen en - zoals de wethouder terecht aangeeft - trots op deze samenwerking waardoor we écht invulling geven aan bijdragen aan goed samenleven.”

Sabien Lukassen: “Portaal heeft echt meegedacht. Er werd open en transparant gecommuniceerd. Op De Bongerd krijgen we ons eigen kantoor om 24-uurs zorg te bieden. We zijn zo altijd dichtbij.”

Oplevering voorjaar 2025

De Bongerd zal naar verwachting in april 2025 gereed zijn. Aannemer Trebbe werkt al langere tijd met Portaal samen. Daardoor kon er snel geschakeld worden, waren er korte lijntjes en werd er in oplossingen gedacht. 

Hein Trebbe jr.: “Het was een puzzel die samen gelegd moest worden. ‘Hoe maak je dit project tot een haalbaar plan, waarbij je rekening houdt met alle facetten?’ Denk daarbij bijvoorbeeld aan bouwen op een klein kavel, in een hoog stedelijk gebied, naast het treinstation. Dat is gelukt, door een prima samenwerking, waardoor ook geen onnodige tijd verloren ging.”

https://www.portaal.nl/projecten/nieuwbouw-de-bongerd-nijmegen/

Met een druk op de knop en het bouwbord onthuld.