Ontstaan van stadswijk De Kwakkenberg

Algemeen Kort nieuws

NIJMEGEN - In het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis (gevestigd in de Mariënburgkapel) is woensdag 10 april een lezing over het ontstaan van de groenste wijk van Nijmegen: De Kwakkenberg. De lezing wordt gegeven door Klaas Bouwer, auteur van het boek: ‘Mensen en villa’s op de Kwakkenberg in de eerste helft van de twintigste eeuw.’ Van 20.00 tot 22.00 uur.

De Kwakkenberg is de groenste wijk van Nijmegen. Een stadsdeel met dure villa’s en grote tuinen. Deze wijk bestaat nog niet zo lang, maar toch zijn er tal van historisch interessante bijzonderheden over te vertellen. Klaas Bouwer zal hij geschiedenis van de stadwijk uit de doeken doen. Ook enkele bewoners uit de eerste helft van de twintigste eeuw komen aan bod. Wie waren deze mensen die met hun huizen gezichtsbepalend waren voor de wijk?

De Kwakkenberg is bijzonder doordat die door één persoon is ontwikkeld. De ex-steenkolenhandelaar Joachimus van Houweninge kocht grote oppervlakten bos en heide aan en verkocht die vervolgens aan welgestelde pensionado’s uit West-Nederland en de koloniën. Zij kozen het heuvelland bij Nijmegen als hun nieuwe woonplaats. Van Houweninge werd als ‘projectontwikkelaar’ zeer rijk en de wijk werd populair.

De lezing is voor Huisvrienden gratis bij te wonen, anderen betalen 5 euro per persoon. Aanmelden kan via www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl