Afbeelding

Mondial College ‘Excellente School’

Algemeen

Nijmegen - De onderwijsinspectie heeft het Mondial College in Nijmegen voor de derde keer het predicaat ‘Excellente School’ toegekend. Een predicaat voor scholen met bijzondere kwaliteiten en voor scholen die uitblinken in een specifiek profiel.

Het Mondial College werkt vanuit een onderwijskundige visie waarbij het ontwikkelen van talent centraal staat. Rector Gert-Jan Jansen: “Hierbij proberen we leerlingen zoveel mogelijk zelf regisseur te laten zijn van hun eigen leerproces. Daarnaast geloven we sterk in het gegeven dat de motivatie van leerlingen wordt versterkt als het onderwijs betekenisvol en contextrijk is. Dit doen we onder andere door veel samen te werken met bedrijven en organisaties die echte vraagstukken uit hun praktijk het onderwijs in brengen.”

Volgens de inspectie lukt het de school met deze aanpak leerlingen intrinsiek te motiveren, persoonsvorming en burgerschap te stimuleren en hen goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs.

De juryleden hebben mooie praktijkvoorbeelden gezien bij het leergebied Science, de Technasium-opleiding en het International Business College (IBC). Uit gesprekken met docenten, leerlingen en ouders én door lesobservaties, werd het de jury duidelijk dat deze programma’s zich kenmerken door een hoog ambitieniveau. “De docenten zijn”, aldus de jury, “een voorbeeld van wat een goede docent is. Zij scholen zich continu zelf ook en de werkmethodes zijn van hoge kwaliteit. Docenten hebben een open houding naar leerlingen en stimuleren de zelfregie.”

De jury vindt het heel sterk dat de school betekenisvol onderwijs nastreeft, waarbij zij expliciet de verbinding legt met de buitenwereld. “Het Technasium werkt intensief samen met experts uit de technische wereld en met vakexperts van hogescholen en universiteiten. Het IBC werkt samen met ondernemers en de economische faculteit van de HAN en de Wageningen Universiteit. De expertise die de school ontwikkelt, wordt gedeeld binnen verschillende netwerken. De (digitale) sciencemethode, die zowel klassikaal als gepersonaliseerd onderwijs mogelijk maakt, is door eigen docenten ontwikkeld.”

De jury vindt het extra waardevol dat ook het havo-onderwijs op deze manier wordt vormgegeven. Juist deze doelgroep is gebaat bij het vergroten van de intrinsieke motivatie. Dit effect is ook zichtbaar geworden tijdens het inspectiebezoek.