Het nieuwe hoofdgebouw.
Het nieuwe hoofdgebouw. Foto: Paul Lagro

Opening nieuw hoofdgebouw Radboudumc

Algemeen

NIJMEGEN - Op 4 juli opende het nieuwe hoofdgebouw van het Radboudumc in Nijmegen de deuren voor medewerkers, patiënten en bezoekers. Met dit nieuwe duurzame gebouw A wordt het Radboudumc compacter, flexibeler in gebruik en krijgt het een kleinere ecologische footprint. De eenpersoonskamers en slimme technologieën geven patiënten veel vrijheid en ontlasten de zorgmedewerkers. De inrichting stimuleert zowel binnen als buiten de kamer het herstel van de patiënt: het brengt rust waar nodig en daagt uit waar dat kan, aldus het ziekenhuis.

De hele campus gaat van 480.000 m2 naar 380.000 m2; een kleinere en compactere campus dus. Deze vermindering past in de visie van het umc op de zorg van de toekomst: een compacter en intensiever gebruik van de huisvesting, gebruik van hedendaagse technologie en andere manieren van (samen)werken.

Bertine Lahuis, voorzitter van de Raad van Bestuur: “Met dit prachtige nieuwe gebouw zetten we een belangrijke stap op weg naar duurzame zorg, de gezondheidszorg van de toekomst. Zorg die mens en milieu zo gezond mogelijk houdt, zingevend, zinnig en betaalbaar is, en liever voorkómt dan geneest.”

Healing environment

De uitgangspunten voor een healing environment zijn verwerkt in de ontwerprichtlijnen. De aandacht voor licht en zicht én voor groen dragen daar aan bij. Net als ramen die open kunnen, de verdere inrichting van het gebouw en bijvoorbeeld het uit het zicht wegwerken van aansluitingen en apparatuur. 

Ook de groene omgeving rondom gebouw A en op de hele campus nodigt uit tot bewegen als het kan. Hier maken zowel patiënten, bezoekers als medewerkers veel gebruik van. In het ontwerp is ook veel aandacht besteed aan ontmoetingen. Hiervoor zijn zitjes en hoekjes gecreëerd die (toevallige) ontmoetingen mogelijk maken.

Slimme technologie

“Het nieuwe gebouw A maakt gebruik van slimme technologie. Patiënten krijgen zo meer autonomie en verpleegkundig werk is doelmatiger. De patiënt kan via een tablet de gordijnen, temperatuur en positie van het bed zelf bepalen. Ook zijn er allerlei digitale voorzieningen die prettig zijn voor de patiënt en de zorg efficiënter en flexibeler inrichten voor de zorgmedewerkers. Dit kan bijdragen aan een vermindering van de werkdruk voor verpleegkundigen.” 

Daarnaast wordt ook slimme technologie in gezet, zoals zorgtelefoons, digitale deurbordjes, tablets voor de patiënt en intelligente zorg- en oproepsystemen voor de patiënt én zorgverlener. Zo komen alarmen en oproepen direct bij de juiste persoon terecht, bijvoorbeeld bij de voedingsassistent als het gaat om een glaasje water; de verpleegkundige als het gaat om bijvoorbeeld medicatie.

Duurzaamheid

“Duurzaamheid is heel belangrijk voor het Radboudumc. In de bouwplannen zijn glasgevels, vloeren en daken extra geïsoleerd om een zo laag mogelijk energiegebruik te realiseren. Zonnecellen wekken duurzame energie op, warmte-koude opslag regelt de temperatuur van het ziekenhuis en ‘eigen’ windmolens wekken additionele energie op. Hierdoor wordt het verbruik tot een minimum aan CO2-uitstoot teruggebracht. Gebouw A voldoet aan de hoogste duurzaamheidseisen voor het BREEAM excellent keurmerk; dat is de hoogste waardering voor de duurzaamheid van een gebouw.” 

Blik op de toekomst 

De verhuizing naar gebouw A markeert een belangrijke volgende stap naar een compacte campus, maar het betekent nog niet het einde van de (bouw)werkzaamheden. Zo worden onder andere de Researchtoren en het Studiecentrum (tegenover de nieuwe hoofdingang) nog gerenoveerd en wordt uiteindelijk een groot aantal gebouwen gesloopt. Verwacht wordt dat rond 2026 de bouwactiviteiten zijn afgerond.

Ondertussen is er de afgelopen jaren ook veel opgeleverd, verhuisd en in gebruik genomen. Zo verhuisden onlangs de longinfectiepatiënten van Dekkerswald naar het nieuwe gebouw P met de High Level Isolation Unit en de longrevalidatie verhuisde naar gebouw L; Het Amalia kinderziekenhuis wordt ook gerenoveerd, inmiddels is daar de vernieuwde intensive care voor pasgeborenen (NICU) in gebruik genomen en de Kiezel, een Ronald McDonald Huiskamer. Begin 2021 werd ook het Experience Center in gebruik genomen.

Digitaal Magazine

“Ter gelegenheid van de opening van ons nieuwe gebouw A hebben we een digitaal magazine gemaakt. Hierin vindt u niet alleen meer informatie over de nieuwbouw, en de verhalen erachter, maar ook informatie over andere nieuw opgeleverde en in gebruik genomen gebouwen en afdelingen, zoals het hypermoderne gebouw P. Daarnaast laat het Magazine zien wat er allemaal komt kijken bij de verhuizing van een ziekenhuis.” 

Het complete digitale magazine vindt u op: www.radboudumc.nl/nieuwecampus  

Het Atrium.
Een patiënt krijgt uitleg over gebruik tablet.
Elke patiënt heeft een eenpersoonskamer.