Coördinator Jiske Broers te midden van kinderen van vraag- en steungezin.
Coördinator Jiske Broers te midden van kinderen van vraag- en steungezin. Foto: Mathijs Hanenkamp

Buurtgezinnen koppelt Nijmeegse gezinnen aan elkaar

Algemeen

NIJMEGEN - Buurtgezinnen is een maatschappelijk initiatief gebaseerd op een oude gedachte: ‘opvoeden doen we samen’. Een gezin dat wat steun kan gebruiken bij de opvoeding van de kinderen wordt gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt. 

De landelijke stichting Buurtgezinnen is sinds januari 2020 ook actief in Nijmegen. “Buurtgezinnen is in Nijmegen met open armen ontvangen. Vraag- en steungezinnen wisten ons te vinden en al snel ontstonden de eerste koppelingen”, weet coördinator Jiske Broers. 

Zo ging een meisje van 12 jaar wekelijks bij een echtpaar op bezoek om daar te kletsen en te eten. En werd een jongen van 4 jaar onderdeel van een gezin met kinderen, door daar om de week te gaan spelen. “Dit enthousiasme zette zich ook in 2021 voort. Nog meer kinderen gingen regelmatig bij een steungezin spelen, eten of logeren.” 

Inmiddels is ook Neeltje Pierik als coördinator aangesloten, waarmee er meer mankracht is om vraag- en steungezinnen aan elkaar te koppelen en om de bekendheid van Buurtgezinnen in stad en wijk te vergroten. Broers vertelt: “Het is prachtig om te zien hoe gezinnen er voor elkaar willen en kunnen zijn. Met veel openheid en respect gaan vraag- en steungezinnen het contact met elkaar aan. En de kinderen worden warm ontvangen.”

Pittig

Hoe werkt het? “Buurtgezinnen is er voor alle gezinnen met kinderen in alle leeftijden, die om wat voor reden dan ook behoefte hebben aan steun bij de opvoeding. Ieder gezin heeft moeilijke periodes en opvoeden kan heel pittig zijn. De steun bij de opvoeding wordt gegeven door een ander gezin uit de buurt. Dit kan een gezin met kinderen zijn, maar dat hoeft niet. Ook ouders met uitwonende kinderen, opa’s en oma’s en volwassenen zonder kinderen zijn van harte welkom. Belangrijk is wel dat steunouders ervaring hebben met kinderen.” 

Maatwerk

Als steungezin word je voor een langere periode de steun en toeverlaat voor een vraaggezin. Welke steun je biedt en hoeveel tijd je erin steekt, is afhankelijk van de afspraken die je hierover maakt. Dat kan uiteenlopen van af en toe logeren tot opvang van een kind op een vaste dag in de week. En van de kinderen thuis ontvangen tot samen iets leuks doen met de kinderen. Maatwerk dus. 

Vraag- en steungezin maken samen met de coördinator van Buurtgezinnen afspraken over de steun die geboden kan worden. Ook is er regelmatig contact over hoe alles verloopt en is de coördinator bereikbaar voor vragen en begeleiding. “Vraag- en steungezinnen ervaren het contact als een verrijking in hun leven. Het is kenmerkend voor Buurtgezinnen dat de steun zoveel mogelijk past binnen het eigen gezinsleven van steungezinnen. Dit maakt het voor steungezinnen laagdrempeliger om de steun aan te bieden.”

Buurtgezinnen zoekt nieuwe steungezinnen. Ouders met kinderen, grootouders en stellen zonder kinderen met opvoedervaring worden uitgenodigd om contact op te nemen. Aanmelden als steungezin via www.buurtgezinnen.nl. Meer info via Jiske Broers (06-49960245 / jiske@buurtgezinnen.nl) en Neeltje Pierik (06-28444689 / neeltje@buurgezinnen.nl).