Impressie van het vernieuwde V&D-gebouw.
Impressie van het vernieuwde V&D-gebouw. Foto: ontwikkelaar WMPO

Nieuw bestemmingsplan voor voormalig V&D-gebouw

Algemeen

NIJMEGEN - Het college van B&W heeft ingestemd met de herontwikkelingsplannen van het V&D-gebouw. Daar komen maximaal 181 woningen, horeca en kantoren. Het ontwerpbestemmingsplan is inmiddels klaar. Voorwaarde voor de verbouwing is een verkeersveilige inrichting van de Scheidemakershof.

De eigenaar van het voormalige V&D-gebouw aan de Grote Markt 1-3 (MWPO) heeft een plan gemaakt om dit gebouw te herontwikkelen. Met dit plan wil MWPO ‘het gebouw een nieuwe gezonde economische functie geven en tegelijk het monumentale karakter behouden’. De bestaande winkels blijven. De leegstaande verdiepingen worden omgevormd naar appartementen, horeca en kantoren. Ook komt er bovenop het bestaande gebouw woningbouw en groen. Het gaat in totaal om maximaal 181 woningen en 1.510 m2 commerciële ruimten.

Scheidemakershof

Om dit plan te kunnen realiseren, zijn de herziening van het bestemmingsplan én een verkeersbesluit noodzakelijk. Het verkeersbesluit is nodig om de verkeersveiligheid van de Scheidemakershof te garanderen. In de kelder van het V&D-gebouw komt een gemeenschappelijke fietsenstalling voor de gebruikers van het gebouw. De in- en uitrit van deze fietsenstalling is in de Scheidemakershof. 

Geen toegang

Daarnaast maakt een aantal ondernemers voor het bevoorraden van hun winkel met vrachtwagens gebruik van dit hof. Ter hoogte van de in- en uitrit van de fietsenstalling wordt een strook van 4 meter ingericht, uitsluitend bestemd voor fietsers en voetgangers. Deze strook wordt zo vormgegeven dat vrachtwagens en auto’s hier geen toegang tot hebben. Daarnaast komt er ter hoogte van deze strook een stopverbod voor vrachtwagens. Ter plaatse van de strook blijft voldoende ruimte voor het passeren van twee vrachtauto’s.

De raad neemt waarschijnlijk in maart een besluit over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpverkeersbesluit. Daarna start de inspraak over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpverkeersbesluit. Beiden liggen dan 6 weken ter visie voor zienswijzen. Direct omwonenden en omliggende ondernemers ontvangen nadat de raad een besluit heeft genomen een brief van de gemeente met de aankondiging van de start van de procedure en een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. De datum voor deze bijeenkomst wordt nog bekend gemaakt.