Veel belangstelling voor de wandeling door de wijk.
Veel belangstelling voor de wandeling door de wijk. Foto:

Leden gemeenteraad bezoeken Weezenhof

Algemeen

NIJMEGEN - Op uitnodiging van de Belangenvereniging Weezenhof bezochten onlangs acht leden van zes politieke partijen van de Nijmeegse gemeenteraad het Huis van Weezenhof. “De bedoeling was dat zij meer inzicht krijgen in de problemen die nu al jaren spelen rond de nieuwbouw van het, inmiddels 6 jaar geleden, afgebrande winkelcentrum”, aldus de belangenvereniging. 

“Aangezien de gemeenteraad kort voor of na de zomer een beslissing neemt rond de nieuwbouw, leek het ons een goed idee om in aanwezigheid van zoveel mogelijk raadsleden nogmaals te benadrukken dat veel bewoners van de Weezenhof weinig heil zien in de huidige nieuwbouwplannen. Hoezeer die plannen de wijk in beroering brengen, blijkt wel uit het feit dat zo’n vijftig wijkbewoners zich bij het Huis van Weezenhof hadden gemeld om uiting te geven aan hun zorgen.”

Samen met een aantal leden van de belangenvereniging en een grote groep belangstellenden maakten de raadsleden een wandeling over het intussen ‘als een oorlogslandschap ogende terrein’ waar, als het aan de projectontwikkelaar ligt, de nieuwbouw zal verrijzen. 

Tijdens die wandeling kreeg de belangenvereniging de kans om nogmaals uiteen te zetten dat men niet tegen nieuwbouw is, maar wel tegen het massale karakter van het geplande project. De belangenvereniging had ballonnen opgelaten om duidelijk te maken hoe ‘ongelooflijk hoog de nieuwbouw wel moet worden’. 

“Zoals bij eerdere gelegenheden ook al naar voren gebracht, vinden wij de geplande nieuwbouw veel te hoog, vooral in relatie met de bebouwing in de directe omgeving. Er zou volgens deskundigen al veel gewonnen zijn als het gebouw een kwartslag wordt gedraaid en een stuk lager wordt.” 

“Een dergelijke wijziging, waarop al eerder is aangedrongen, verandert trouwens niets aan het feit dat de appartementen in de geplande nieuwbouw met hun 49 vierkante meter wel erg aan de kleine kant zijn en in geen geval geschikt voor oudere wijkbewoners die overwegen kleiner te gaan wonen.”

Na de wandeling werd in het Huis van Weezenhof gediscussieerd over de nieuwbouwplannen waarin geen plaats lijkt te zijn voor een ontmoetingsplek als het Huis van Weezenhof. “Iets dat wel erg in tegenspraak is met het ideaal van sociale cohesie dat de gemeente Nijmegen zegt na te streven.”

“De raadsleden benadrukten dat men geen toezeggingen kon doen, maar dat was ook niet het doel van deze bijeenkomst”, aldus Belangenvereniging Weezenhof. 

Afbeelding
Afbeelding