Lezing over mecenaatschap

Algemeen Kort nieuws

NIJMEGEN - Hoogleraar Helleke van den Braber verzorgt dinsdag 13 juni een lezing over het mecenaatschap. De lezing is in het Maria Montessori gebouw aan de Thomas van Aquinostraat 4 in Nijmegen van 19.30 tot 20.30 uur. Aanmelden via www.ru.nl/kkn.  

In de cultuursector is de laatste tien jaar weer een ‘vraagcultuur’ opgebloeid. Kunstenaars die ondersteuning nodig hebben wenden zich niet alleen tot de overheid, maar ook tot donateurs, ‘vrienden’ en weldoeners. Die uitwisseling met gevers levert hen veel op. Niet alleen geld en andere middelen, maar ook morele steun, draagvlak, legitimering en inspiratie. Omgekeerd hebben ook zij hun weldoeners veel te bieden. In de lezing verkennen we de complexe kunst van het vragen en schenken aan de hand van zes stellingen. 

Besproken wordt wat het precies is dat tussen kunstenaar en weldoener over tafel gaat. We richten ons daarbij op het post-Romantische mecenaat dat ná 1880 tot bloei is gekomen. Een kunst-mecenaatschap verwijst naar het ondersteunen van bijvoorbeeld kunstenaars door individuen of organisaties, als mecenas speel je een cruciale rol bij het mogelijk maken van artistieke creaties en het bevorderen van culturele activiteiten. 

Helleke van den Braber is hoogleraar Mecenaatstudies aan de Universiteit Utrecht en hoofddocent Cultuurwetenschap aan de Radboud Universiteit. Ze doet onderzoek naar de theorie en praktijk van het mecenaat na 1880. Op dit moment onderzoekt ze in opdracht van het Ministerie van OCW hoe hedendaagse kunstenaars het ‘stellen van de vraag’ en de interactie met hun gevers ervaren. Van den Braber is lid van de Raad van Adviseurs van de Vereniging Rembrandt, en voorziet daarnaast als ambassadeur van Stichting Nalaten aan Cultuur meer dan vijftig musea, erfgoedinstellingen en podia van advies. 

Entree: 5,00 euro; studenten en scholieren gratis (op vertoon studenten- of scholierenkaart) en medewerkers Radboud Universiteit en Alumni Benefits Card-houders: 3 euro (op vertoon van medewerkerspas of Alumni Benefits Card).