Inspiratie-avond CPO-Platform Nijmegen

Algemeen Kort nieuws

NIJMEGEN - CPO-Platform Nijmegen verzorgt donderdag 1 februari in samenwerking met gemeente Nijmegen een inspiratie-avond. Het is een bijeenkomst die gericht is op oriëntatie en ondersteuning van mensen die op zoek zijn naar nieuwe vormen van wonen en samen bouwen en er veel vragen over hebben.

Er vinden ‘ronde tafelgesprekken’ plaats rondom een viertal thema’s: gemeentelijke initiatieven; wooncollectief zoekt leden en v.v ; een CPO worden, wat komt erbij kijken en een woon-coöperaties/collectieven opzetten. De bijeenkomst is in Roomsch Leven aan de Heijendaalseweg 239 in Nijmegen en begint om 19.30 uur. Opgeven via https://shorturl.at/kuvK8.

CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Je koopt samen met anderen een stuk grond en bouwt daar huizen op. 

Meer info over het CPO-Platform Nijmegen: https://sites.google.com/view/cpo-platformnijmegen/homepage