Persoonlijk contact tussen teamcoach en cliënt is belangrijk.
Persoonlijk contact tussen teamcoach en cliënt is belangrijk.

Buurtteams Volwassenen Nijmegen aan de slag

Algemeen

NIJMEGEN  - Per 1 januari 2022 start Stichting Buurtteamorganisatie Volwassenen Nijmegen. Dat gebeurt in opdracht van de gemeente Nijmegen. “Ons doel: mensen sneller ondersteunen, altijd dichtbij in de wijk”, aldus Incluzio. 

“De nieuwe buurtteams bieden directe hulp en ondersteuning aan alle volwassenen in Nijmegen die dat nodig hebben. Of iemand nu schulden heeft, werkloos is geraakt, zich eenzaam voelt of allemaal tegelijk; de professionals in de teams kijken samen met de mensen wat er nodig is, regelen een passende oplossing en bieden zo nodig toegang tot basishulp en aanvullende zorg.” 

De buurtteams zijn er voor iedereen in Nijmegen tussen de 18 en 65 jaar, zonder thuiswonende kinderen.

Samenwerken

“Intensief samenwerken moet hierbij een van de belangrijkste succesfactoren worden, door beter gebruik maken van het bestaande aanbod en van daaruit samen verder te bouwen. De Buurtteams trekken daarom samen op met lokale partners waaronder Ixta Noa en Zelfregiecentrum.”

“Door betere afstemming van professionals in de wijk komen inwoners eerder in beeld en worden ze sneller geholpen. De samenwerking met het (informele) wijknetwerk, zoals huisartsen, woningcorporaties en welzijns- en bewonersorganisaties, kan zo versterkt worden.”

Bekende gezichten

Hoewel er achter de schermen veel verandert om de dienstverlening te verbeteren, blijft het persoonlijk contact waaraan inwoners gewend zijn voor een gedeelte hetzelfde. 

Een aanzienlijk deel van de medewerkers van de voormalige wijkteams en medewerkers van de aanvullende zorg verhuist namelijk mee naar de nieuwe buurtteams. Zij kennen de stad en haar inwoners al goed.

Sandra Kloppenburg, toekomstig teamcoach Buurtteams Volwassenen is samen met andere collega’s bezig haar team samen te stellen voor de wijk Dukenburg: “Het is heel fijn dat we ook in de voorbereiding al samen met andere partijen en de gemeente optrekken om de teams en het proces vorm te geven. Zo kunnen we inwoners van Nijmegen zo goed mogelijk vertellen wat hen te wachten staat als we straks op 1 januari écht van start gaan.”

In de wijk

De teams zijn vanaf 1 januari te vinden in de wijk: dichtbij de inwoners, zoals in wijkcentra. Voor meer informatie, kijk op de website van Buurtteams Volwassenen Nijmegen: www.buurtteamsvolwassenen.nl