Werk en kanker; hoe doe je dat?

Algemeen Kort nieuws

NIJMEGEN - Kanker is een ingrijpende ziekte. Als je daarbij ook nog aan het werk bent, roept dat nog meer vragen en onzekerheden op. Hoe ga je daar mee om als werknemer en als werkgever? Het Marikenhuis houdt maandagavond 20 maart een interactieve bijeenkomst over verschillende aspecten rondom het thema Werk en Kanker. Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Vrij entree. Meer info en aanmelding: www.marikenhuis.nl.

Het is een interactieve avond waarbij gelegenheid is tot het stellen van vragen, te discussiëren en te reageren. Voor iedereen die geraakt is door kanker, zowel (ex-)patiënten als hun naasten of nabestaanden. 

Inleiders zijn Marieke Jacobs (bedrijfsarts/klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie in RadboudUMC) en Sandra Gunsing (reïntegratieconsultant voor Re-turn). Een ervaringsdeskundige opent de avond vertelt over haar ziekteproces en het traject van terugkeren in haar werk. Zij gaat ook in op wat het Marikenhuis voor haar heeft betekend. Verder is er aandacht voor de werkgroep Werk en Kanker. 

Het Marikenhuis is gelegen aan de Slotemaker de Bruïneweg 163 in Nijmegen.

Aan bod komen vragen als:

    • Waarom is het belangrijk om specifiek aandacht te besteden aan (begeleiding bij) werk en kanker?

    • Wat is een BACO (bedrijfsarts consulent oncologie)? Wanneer kan naar een BACO verwezen worden? En hoe werkt dat dan? 

    • Hoe houd ik tijdens mijn ziekteproces contact met mijn collega’s en het werk? Wil ik dat wel, nu of later in het ziekteproces?

    • Waar heb ik recht op en wie kan mij hierin begeleiden?

    • Wat kan of moet ik zelf doen? Kan ik dat er nog wel bij hebben?

    • Wil en kan ik (deels) blijven doorwerken tijdens mijn ziekte of juist niet? Hoe ga ik daar mee om? Wat zijn valkuilen bij (gedeeltelijk) terugkeren in het werk?

    • Wat is de Wet Poortwachter: wat zijn wettelijke regelingen, waarmee moet ik rekening houden? 

    • Wat betekent het voor mijn/onze financiële toekomst? Wat kan of moet ik regelen?