Op de vrijeschool is veel aandacht voor creatieve en motorische ontwikkeling.
Op de vrijeschool is veel aandacht voor creatieve en motorische ontwikkeling. Foto: Fotografie: Norbert Voskens

Vrijeschool in oprichting in Nijmegen Noord

Algemeen

NIJMEGEN - Pallas, stichting voor vrijeschoolonderwijs in Zuid Nederland, heeft samen met een aantal ouders het initiatief genomen voor de oprichting van een vrijeschool in Nijmegen Noord. Daarmee komt er een breder aanbod van het basisonderwijs in dit stadsdeel. Op dit moment vindt er een behoeftepeiling plaats, waarbij ouders hun steun kunnen geven. Met dit initiatief lijken de gesprekken met de gemeente Nijmegen in een stroomversnelling te komen. Als alles voorspoedig verloopt, kan de school in de zomer van 2025 open.

De vrijeschool is al jaren in gesprek met de gemeente en het onderwijsveld. Op basis van oude afspraken waren de locaties voor scholen in Nijmegen Noord verdeeld. Daarbij was geen plaats voor een vrijeschool. Door verandering van wetgeving is er nu de mogelijkheid om zelf initiatief te nemen en een school te stichten. Bestuurder van de stichting Pallas, Wanda Kasbergen: “Het is heel treurig dat we al jaren mensen moeten teleurstellen. Grotere steden hebben twee of drie vrijescholen in de stad. In Nijmegen kwam dat niet van de grond. Inmiddels hebben we constructieve gesprekken met de wethouder. Ik heb goede hoop.”

Vrijeschoolonderwijs in de lift

Esther Angeneind is moeder van twee kinderen van 3 en 5 jaar. “Ik woon in Nijmegen Noord en de afstand naar het centrum is voor ons niet te combineren. Voor ons zou het een uitkomst zijn als er in Nijmegen Noord een vrijeschool komt. Ik vind dit type onderwijs echt heel erg goed en belangrijk voor mijn kinderen. Ze zijn thuis al veel aan het tekenen en knutselen. Ik vind het erg belangrijk dat er ook op school alle ruimte is om zich creatief te kunnen ontwikkelen.” 

Kasbergen: “Je ziet dat de vraag naar dit type onderwijs enorm groeit. Onze scholen richten zich nadrukkelijk op de ontwikkeling van het hele kind. De cognitieve prestaties krijgen aandacht, maar hebben niet de nadruk. Je merkt dat de aandacht voor de kunstzinnige en lichamelijke ontwikkeling van het jonge kind heel ondersteunend is voor het leren van rekenen en taal.”

Buiten de stad geen kans

Door de beperkte plek op Meander in Nijmegen Oost, is er voor kinderen van buiten de stad geen kans. Moeder van twee zonen (1 en 3 jaar), Coco Jilesen, uit Beek: “Met het systeem van Schoolwijzer, kent Nijmegen een centrale aanmelding. Ik vind dat goed geregeld. Maar door die regels komen kinderen buiten de stad pas op het laatst in aanmerking voor een plekje op Meander. Wij zijn bewust in Beek gaan wonen, aan de rand van het bos, om onze kinderen in de natuur te laten opgroeien. Het is erg pijnlijk dat hiermee de kans klein is dat onze kinderen naar een school kunnen die aansluit bij onze levensfilosofie. Als er in Nijmegen Noord een tweede locatie komt, ontstaat in de kleuterklas van Meander in Nijmegen Oost hopelijk weer een plek voor onze kinderen.“

Steun voor dit initiatief

Mensen met jonge kinderen die dit initiatief willen steunen kunnen een verklaring afgeven bij DUO. Dit gaat om een steunbetuiging en is geen inschrijving.

https://duo.nl/apps/initiatief-nieuwe-scholen/index.html#/gegevens/219