Overhandiging van de eerste archiefdoos door prins Carlos de Bourbon de Parme aan Agnes Muskens, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit en Hans Krabbendam, directeur van het KDC.
Overhandiging van de eerste archiefdoos door prins Carlos de Bourbon de Parme aan Agnes Muskens, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit en Hans Krabbendam, directeur van het KDC. Foto:

Overdracht familiearchief De Bourbon de Parme

Algemeen

NIJMEGEN - Prins Carlos de Bourbon de Parme heeft maandag 9 mei zijn familiearchief overgedragen aan het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) en de Radboud Universiteit te Nijmegen. Met studenten, onderzoekers en vertegenwoordigers van de universiteit en de Spaanse ambassade werd het belang van deze collectie voor toekomstig onderzoek naar de moderne Europese geschiedenis verkend.

Het grote meertalige archief is naar schatting 50 meter lang en bevat waardevol materiaal, zoals nog nooit eerder ontsloten bronnen over de turbulente politieke geschiedenis van het 20e eeuwse Spanje; handgeschreven, pauselijke brieven die zelfs bij het Vaticaan niet bekend zijn; correspondentie tussen de adellijke families in Europa uit de 19e en 20e eeuw en een rijke fotocollectie met tienduizenden foto’s vanuit de hele wereld uit begin 20e eeuw.

Het archief zal naar verwachting in de komende twee jaar bij het KDC geïnventariseerd worden, waarna het voor onderzoek beschikbaar is.

www.ru.nl/kdc