Afbeelding
Foto: GOEDELE MONNENS
Column van de burgemeester

Station van de toekomst

Algemeen

Deze week bezocht ons college het stationsgebied, om te worden bijgepraat over alle ontwikkelingen daar. De komende jaren gaat er namelijk veel veranderen in dit gebied, ruwweg van de Hezelpoort tot de Graafseweg en van de Krayenhofflaan tot aan de schouwburg bij het Keizer Karelplein. 

Er waren al plannen voor uitbreiding van het centraal station. Dat hebben gemeente en partners zoals de Rijksoverheid, provincie Gelderland, de NS en Prorail aangegrepen om breder te bekijken wat dit gebied nodig heeft om voorbereid te zijn op de toekomst. 

Nijmegenaren en andere reizigers melden ons vaker dat ze het station aan beide zijden niet meer van deze tijd vinden. Dat ze het geen geheel vinden qua uitstraling, niet het beste visitekaartje voor de stad. Dat is ook wel zo. 

Of dat het plein onveilig of onlogisch is ingedeeld, met al die fietsers, scooters, overstekende voetgangers, taxi’s en bussen. Daarom is in de plannen voor het nieuwe stationsgebied veel aandacht voor een meer logische en veilige verkeersafwikkeling, duurzame oplossingen, meer groen en aantrekkelijke inrichting. 

Het station krijgt een extra perron, waardoor er plek is voor meer treinen. Dat is belangrijk om ook in de toekomst het reizen per trein aantrekkelijk te houden. Daaraan draagt ook een nieuwe, volwaardige entree aan de andere zijde van het spoor bij, aan de westelijke kant. Dit alles wordt zelfs extra belangrijk, omdat er in het gebied ook 2000 woningen bijkomen. 

De schop gaat waarschijnlijk pas in 2024 echt de grond in, maar nu al praten we met allerlei betrokken mensen over hun wensen en ideeën, zoals de oogvereniging, de fietsersbond, het zelfregiecentrum, en natuurlijk de reizigers, ondernemers en bewoners. 

De Dag van het Stationsgebied in september was een mooie aftrap hierin. We hoorden daar enthousiaste reacties en zelfs een beetje ongeduld; wanneer beginnen we. Het is altijd een uitdaging, zo’n groot project met heel veel belanghebbenden met hun eigen belangen. Het is maar een klein gebied. Dat vraagt om goed doordachte, uitgewerkte plannen, die rekening houden met alle vormen van gebruik. We luisteren als gemeente naar iedereen, maar moeten ook belangen afwegen en keuzes maken, passend binnen de ruimte die er is, ook qua geld en tijd. 

En dan volgen ook een aantal jaren behoorlijke hinder als de uitvoering start. Maar: wie mooi wil zijn, moet pijn lijden. We gaan er alles aan doen om deze hinder voor iedereen behapbaar te houden, zorgen dat de stad zo goed mogelijk bereikbaar blijft, en houden iedereen goed op de hoogte. Begin jaren ‘30 kunnen we dan hopelijk samen zeggen: het was het allemaal waard.

Reageren op de column van de burgemeester? Mail naar: secretariaatburgemeester@nijmegen.nl.