Afbeelding
Foto:
Column van de burgemeester

Opvang vluchtelingen

Algemeen

Het lijkt al bijna geen ‘nieuws’ meer, toch houdt het de gemoederen flink bezig: vluchtelingenopvang. Volgens de nieuwe ‘Spreidingswet’ moet iedere gemeente dit jaar een bepaald aantal opvangplekken aanbieden. In deze column neem ik u mee in hoe Nijmegen dit wil aanpakken. 

Ik vind het goed dat de opvang nu eerlijk wordt verspreid over het land. Zoals u weet liep ons gemeentebestuur eerder ook niet voor deze verantwoordelijkheid weg. Zo lang er mensen naar Nederland komen, op de vlucht voor oorlog en terreur, moeten we hen onderdak geven. Nijmegen laat geen mensen op straat slapen. 

Ik zie gelukkig dat ook veel Nijmegenaren achter die gedachte staan, zelfs als zij zorgen of bezwaren hebben. Ik begrijp best dat omwonenden huiverig zijn bij nieuwe opvanglocaties, omdat zij niet weten wat hen te wachten staat. Daarover gaan wij dan het gesprek aan. Tot nu toe verloopt de opvang hier zonder grote problemen. 

Begin mei sluit onze noodopvang op de Winkelsteeg. We zien dat de uitstroom moeizaam gaat, omdat het COA onvoldoende ruimte heeft. Nog eens 1200 mensen die onderdak nodig hebben... Om allerlei redenen zijn er nog steeds gemeenten die geen of weinig plekken aanbieden. Om de opvangcrisis echt op te lossen, heeft ons land meer ‘blijvende’ asielzoekerscentra nodig. Vluchtelingen worden nu steeds maar van aanmeldcentrum naar tent naar sporthal verplaatst, met veel kosten, moeite en leed. Een asielzoekerscentrum biedt rust en duidelijkheid. Zo hebben wij al decennialang het asielzoekerscentrum in Oost, dat echt onderdeel is van de wijk. En er is een tijdelijk AZC aan de Stieltjesstraat tot medio 2027, dat prima loopt.

Toch heeft ook Nijmegen dit jaar nog 300 plekken nodig om de voorgeschreven 817 te halen. Het COA zoekt daarom naar een nieuw, extra AZC-gebouw in onze stad. Het kan even duren voordat zo’n gebouw open kan, vanwege omgevingsplanprocedures en verbouwingswerkzaamheden. Wij onderzoeken daarom voor de tussentijd een locatie met 300 tijdelijke AZC-plekken, om te voldoen aan onze taakstelling. Verder moeten wij ook zorgen voor opvang van alleenreizende minderjarige vluchtelingen. Het COA heeft ons gevraagd mee te werken aan een kleine opvanglocatie voor 12 jongeren die extra zorg nodig hebben. Los daarvan wil ons college, nu de Winkelsteeg sluit, ook kijken of we op korte termijn de landelijke nood kunnen helpen verlichten met een andere, kleinere noodopvanglocatie. Over al deze ontwikkelingen verwacht ik binnenkort meer duidelijkheid.

Het is een grote puzzel, waar het velen soms van duizelt. Op een informatieavond over noodopvang zei een wijkbewoner tegen mij: ‘Ik snap dat het nodig is, ik sta er ook achter dat we deze mensen helpen. Maar dat betekent niet dat ik het fijn vind. Onze buurt verandert hierdoor.’ En dat snap ik dan weer op mijn beurt. Sterker nog, de wereld om ons heen verandert in veel opzichten. Ik denk dat er niets anders op zit dan meebewegen, met een toekomstvisie die niet blind is voor veranderingen. Ik hoop ook op uw steun en begrip.